Program Hakkında

FİNANS VE BANKACILIK YÜKSEK LİSANS PROGRAM

Programın açılma amacı, finans ve bankacılık alanlarındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunmak, bankacılık ve finans sektöründe gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı vermek ve böylece sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda sağlamak ve bu alanlarda uzman olmak isteyen profesyonellere katkıda bulunmaktır. Açılması düşünülen program sayesinde finans, bankacılık ve sigortacılık gibi mesleki alanlardaki uygulamalar konusunda son gelişmeler aktarılarak, muhakeme, sorgulama, inceleme, sayısal düşünme, analiz etme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazandırılarak bankacılık ve finans sektörüne yönelik yenilikleri, ekonomik gelişmeleri detaylı takip edip hızlı aksiyon alabilen, aldığı kararları uygulamaya geçirebilen, riskleri yönetebilen, yaratıcı düşünen, mevzuata hakim sektörde istihdam edilebilecek üst düzey yönetici adayları yetiştirilmesi arzulanmaktadır. Bu program amacıyla, bankacılık ve finans sektörü mesleğinin gerektirdiği teknik ve kişisel gelişim konularına yönelik yeterli seviyede eğitimin verilebileceği düşünülmektedir.

Akademik olarak finans bilim dalının ve buna bağlı olarak bankaların, aracı kurumların, factoring şirketlerinin, forfaiting şirketlerinin, sigorta şirketlerinin ve sermaye piyasası ile buna bağlı kamu kurumlarının, para piyasası aracılarının ve reel sektör firmalarının finans ve bankacılık alanında uygulamaya hâkim uzmanlaşmış bireylere ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ayrıca finans sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip donanımlı ve nitelikli uzman elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Finans sektörünü yönlendiren işletmelere etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmek, yetkin, donanımlı ve nitelikli uzman bireylerin yetiştirilmesi bu programın çerçevesini oluşturmaktadır.

2023-2024  Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans/ Tezsiz Yüksek Lisans/ Doktora Ders Programı için tıklayınız.

Eklenme tarihi :14.10.2022 16:33:52
Son güncelleme : 10.10.2023 15:32:52