Mevlana Değişim Programı

Mevlana Öğrenim Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğretim elemanları ve öğrencilerimiz,

Bu kapsamda, öğretim elemanları ve öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten (http://uio.akdeniz.edu.tr/mevlana-degisim-programi/) detaylı bilgi sağlamaları mümkündür. Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesiyle İkili Anlaşmaları bulunan üniversitelerin listesi hem ilgili web sitesinin “Mevcut İkili Anlaşmalar” linkinde, hem de Fakültemiz web sayfasında yer alan Mevlana Değişim Programı linkinde sunulmuştur.

Öğrenciler Gitmeden Önce

Başvuru ve seçim süreci sonunda başarılı olan ve yurtdışı öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, karşı üniversiteye gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde üçer nüsha halinde (kendileri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) Öğrenim Protokolü  (3 orijinal nüsha halinde düzenlenir), Öğrenci Kabul Belgesi  (Ofisimiz tarafından karşı üniversitelerden alınacaktır.), Birim / Yönetim Kurulu Kararı (Öğrencisi olduğunuz Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu’na, Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgenizi ekleyerek dilekçe ile başvurunuz.), Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ve Öğrenci Beyannamesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin yurtdışında geçireceği yarıyıl/larda Yüksekokulumuzda alması gereken dersler ile gideceği üniversitede bu derslere eşlenik olarak almak istediği derslerin (toplam min.30 AKTS olması şartıyla) tespit edilmesi ve onaylanması amacıyla hazırlanmaktadır.

Öğrenciler Döndükten Sonra

Öğrencilerin öğrenim sürelerini tamamlanmasını takiben, ülkemize dönüşlerinde Birim Koordinatörüne başvurmaları ve dilekçe ekinde (öğrenim gören öğrencilerin) Öğrenci Katılım Belgesi ve Öğrenci Nihai Rapor Formu teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alınan belgeler ve öğrencilerin başarı durumları Fakültemiz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek, öğrencilerin ders eşleştirmeleri ve nihai  İşlemlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi açısından, öğrencilerin gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.

Giden Öğrenci Dokümanları

Gelen Öğrenci Dokümanları

Öğretim Elemanı Dokümanları

Anlaşmalı Protokoller Listesi

 • Aleksander Moisiu Üniversitesi – Arnavutluk
 • Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi – Azerbaycan
 • Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi – Bosna Hersek
 • Dzemal Bijedic Üniversitesi – Bosna Hersek
 • Djibouti Üniversitesi – Cibuti
 • Islamic University of Gaza – Filistin
 • Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi – Gürcistan
 • Mediterranean Podgorica Üniversitesi – Karadağ
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi – Kazakistan
 • L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi – Kazakistan
 • KİMEP Üniversitesi -Kazakistan
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Kırgızistan
 • Southern Federal Üniversitesi – Rusya
 • Ural Federal Üniversitesi – Rusya
 • Rajamangala Teknoloji İsan Üniversitesi – Tayland
 • Nis Üniversitesi – Sırbistan
 • Azerbaycan Turizm Enstitüsü – Azerbaycan

Saygılarımızla,

Bölüm Koordinatörleri Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Pazarlama Yönetim Bilişim Sistemleri Finans ve Bankacılık
  Prof. Dr. Ş. Gözde YİRMİBEŞOĞLU Doç. Dr. İ. Taylan DÖRTYOL Doç. Dr. Ömür TOSUN Doç. Dr. Filiz YETİZ
Eklenme tarihi :14.10.2022 16:54:42
Son güncelleme : 13.09.2023 14:01:56