Bölüm Hakkında

PAZARLAMA BÖLÜMÜ

Pazarlama bölümüne hoş geldiniz!

2010 yılında kurulan Pazarlama Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında birinci öğretim, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretim programlarıyla lisans eğitimine başlamıştır. Ayrıca 2016-2017 eğitim-öğretim bahar döneminde Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci kabul etmiştir. Pazarlama Departmanı, müşteri ilişkileri, müşteri deneyimleri, hizmet ve ürün yenilikleri, stratejik pazarlama, tedarik zinciri yönetimi ve ilgili fenomenler gibi çeşitli uzmanlık alanlarında uluslararası kabul görmüş araştırma ve eğitimler yürütmektedir. Bilimsel faaliyetlerimiz arasında konferans sunumları ve çok çeşitli pazar konularını kapsayan makalelerin yayınlanması bulunmaktadır. Bölüm, Fakülte’nin deneyimli, kalifiye ve özverili üyelerine sahiptir. Öğretim dili Türkçedir.

Bizi takip et!
Bölüm Web Sayfası: http://pazarlama.ubf.akdeniz.edu.tr/
Twitter Hesabı: @akdenizpaz

Pazarlama eğitimi size şunları verir:

Müşterileri ve pazarları anlama: Bir öğrenci olarak, müşterilerin ihtiyaçlarını ve çeşitli pazarlardaki davranışlarını, pazarlamanın şirketler için stratejik önemini ve pazarlamanın toplumsal önemini anlayacaksınız.

Bir yönetim aracı olarak pazarlama hakkında temel bilgi: Pazarlarda rekabet etme aracı olarak, stratejik bir düşünme biçimi ve organizasyonu yönetmenin bir perspektifi olarak pazarlamanın rolünü öğreneceksiniz.

Farklı pazarlama faaliyetlerini uygulama bilgisi: Size, ürün ve hizmet geliştirme, en uygun fiyatları belirleme, satış ve dağıtım kanalları oluşturma ve reklam ve promosyon planlama gibi temel pazarlama eylemlerini analiz etmek, planlamak, gerçekleştirmek ve değerlendirmek için araçlar sunuyoruz.

Pazar araştırmasının anlaşılması: Pazar araştırması yardımıyla pazarlar, müşteriler ve çalışma ortamı hakkında bilgi üretmeyi, edinmeyi ve yorumlamayı öğrenirsiniz.


Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.


Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.


Program Yeterlilikleri

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı (34) Yeterlilikleri 6. Düzey Lisans Eğitimi Program Yeterlilikleri (342)

1- Bir işletme yapısına ilişkin biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkileri anlar
2- Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimler temelinde değerlendirir
3- Sorun çözme sürecine yönelik alınan kararlarda analitik düşüncesini etkin biçimde kullanır
4- Sürekli çalışma ve öğrenme vizyonuna sahip olur
5- Etik konusunda donanımlı olarak tüm faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirir
6- Örgüt içerisinde bireysel ve takım halinde araştırma ve çalışmalar yaparak karşılaşılan vakaları doğru analiz eder
7- Pazarlama alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8- Ulusal ve uluslararası boyutlarda farklı pazar koşullarına ve alıcı türlerine uygun sağlayacak etkin ve yaratıcı pazarlama karması stratejileri geliştirir
9- Pazarlama alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
10- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
11- Pazarlama eğitiminin kazandırdığı bilgi ve becerileri iş yaşamındaki uygulamalar çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
12- Pazarlama çerçevesinde gelişen yeni eğilimleri takip eder ve doğru yorumlar
   

 

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi için tıklayınız.


Öğrenci Sayısı

Bölümümüzün 2023-2024 öğretim yılı itibariyle;

  • Birinci öğretim lisans programı: 381
  • İkinci öğretim lisans programı: 283
  • Tezli yüksek lisans programı: 21
  • Doktora programı: 9

olmak üzere toplam 694 öğrencisi bulunmaktadır.


Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF,DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Pazarlama Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Pazarlama alanında lisans derecesi verilir.


Öğretim Programının Yapısı

Zorunlu ders sayısı ve oranı: 47 – % 81

Seçmeli ders sayısı ve oranı: 11 – % 19

Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 3

Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok

Staj zorunluluğu: 4. Sınıf Bahar Döneminde zorunlu İş yerinde eğitim dersi vardır.

Önkoşullu dersler: Yok


Öğrenim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe’dir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Staj ve İş Yerinde Eğitim

Pazarlama Bölümünde 3. sınıf sonunda staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca 4. sınıf bahar döneminin de ise “iş yerinde eğitim” programı uygulanmaktadır.


İstihdam Olanakları

Bölüm mezunlarımız; kamu kurumlarının, bankaların, holding ve şirketlerin, turizm işletmelerinin ve diğer tüm işletmelerin pazarlama, satış, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım, lojistik yönetimi gibi benzer bölümlerde marka yöneticisi, sosyal medya uzmanı, pazarlama uzmanı, satış mühendisi, halkla ilişkiler uzmanı, reklam ve tutundurma uzmanı, müşteri ilişkileri yöneticisi, tüketici, pazar, pazarlama ve kamuoyu araştırma uzmanı, mağaza yöneticisi, ürün geliştirme uzmanı olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, üniversitelerin işletme, halkla ilişkiler, pazarlama ve lojistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak ta çalışabilirler. Türk Patent ve Marka Enstitüsü’nün patent ve marka vekili sınavına girerek vekil olma şansına da sahiptirler.

Eklenme tarihi :14.10.2022 15:51:19
Son güncelleme : 29.09.2023 16:01:32