Fakülte Hakkında

Kuruluşundan itibaren geçen 6 yıl süre zarfında Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu altyapısını tamamlayarak Fakülte başvurusunda bulunmuştur. 2016/8562 sayılı kanuna göre Bakanlar Kurulu’nca 25.01.2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi adıyla kurulmasına karar verilmiştir. Fakültede Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Pazarlama Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Sigortacılık Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü ve Finans ve Bankacılık Bölümü olmak üzere altı program bulunmaktadır.
Fakültemizde halen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, Pazarlama Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Finans ve Bankacılık Bölümü lisans eğitimi vermektedir. Eğitim programlarımız öğrencilerimize akademik yeterliliği ve uzmanlık düzeyi yüksek eğitim sunmaktadır. Fakültemiz 8. Yarıyılda İşyerinde Eğitim dersi sunmakta olup özel sektörle işbirliği ile öğrencilerimize teorik bilgileri pratikte uygulama fırsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası ölçekte avantajlı bir şekilde mezun olacaktır.


Misyonumuz

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir Fakülte olmaktır.


Sayısal Bilgiler

Akademik ve İdari Personel Sayıları   Öğrenci Sayıları
Akademik Personel Profesör Sayısı 5   Lisans /Cinsiyet                                                                                               
Doçent Sayısı 18   Öğrenim Türü Kız Erkek
Doktor Öğretim Üyesi Sayısı 5   Birinci Öğretim Öğrencisi 677 918
Araştırma Görevlisi Sayısı 8   İkinci Öğretim Öğrencisi 310 660
Öğretim Görevlisi Sayısı 4   Toplam 987 1578
Uzman Sayısı 0        
Okutman Sayısı 0   Lisansüstü/Cinsiyet   
      Öğrenim Türü Kız Erkek
      Yüksek Lisans Öğrencisi 36 29
      Doktora Öğrencisi 14 25
İdari Personel İdari Personel 11   Toplam 50 54
  Güvenlik 1        
        Genel Toplam 2669  
             
Eklenme tarihi :30.09.2022 14:23:31
Son güncelleme : 15.04.2024 12:58:57