Program Hakkında

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Antalya, gerek ulaştırma, dış ticaret ve teknolojiyi içeren entegre yaklaşımı, gerekse de uluslararası düzeydeki turizm altyapısının sağlık ve eğitim turizmi gibi özel boyutları bakımından insan lojistiğine dayalı sürekli gelişme trendi ile stratejik bir avantaj taşımaktadır. Kısacası ulusal ihracata yön veren özel sektör girişimlerinden bazılarını da bünyesinde barındıran bölgesel ve stratejik üstünlüğü, süratle gelişmekte olan sağlık ve biyomedikal teknoloji kümeleri ile uluslararası ticaret, spor, sanat ve turizm organizasyonlarına ev sahipliği yapma özellikleri ile tam anlamıyla bir lojistik şehrinde olması gereken bütün özellikleri hali hazırda bünyesinde bulundurmaktadır. Bu bakımdan Akdeniz Üniversitesi’nde uluslararası ticaret ve lojistik alanında farklı düzeylerde eğitim veriliyor olması Antalya’yı her şekilde daha güçlü kılacaktır.

Antalya ili özelinde değerlendirildiğinde, kentin yerleşik turizm sektörüne uygun bir trendle artan bir şekilde, lojistik sektöründe yakaladığı gelişme eğilimi, bu konuda kaliteli, etkili, verimli nitelikte hem ulusal hem de küresel mal ve hizmet sunma gereğini ortaya çıkarmaktadır. İhracatçılar meclisinin ortaya koyduğu istatistikler, son yıllarda Antalya üzerinden gerçekleştirilen gıda ve maden ihracatının anlamlı bir düzeyde artış kaydettiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda dış ticaret ve lojistik işlemler konusunda eğitim almış insan kaynağının ihtiyacını süratle artırmaktadır.  Dünyaca önemli turistik destinasyonlardan biri olan Antalya ili ayrıca Sağlık Turizmi ideali ile “insan lojistiği” konusunda önemli bir potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır. Diğer taraftan yine son yıllardaki gelişmeler Antalya ilinin mevcut kara, hava ve denizyolu ulaşım olanakları ile Antalya Limanı gibi uluslararası yeterlikleri de göz önünde bulundurulduğunda, şehrin bir “lojistik üs” olma yolunda ilerlediğini göstermektedir. Diğer taraftan kentin uluslararası spor organizasyonları yanında belli başlı birçok ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ve sanatsal etkinlikler için yerleşik bir merkez olması ile birlikte, EXPO gibi diğer uluslararası organizasyonlar konusundaki tecrübesi ve gerekli ön hazırlığa sahip olması, hem insan lojistiği hem de mal hareketliliği anlamında büyük bir lojistik potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır.

Diğer taraftan Antalya ilinin dış ticaret ve lojistik altyapısı yanında küresel işletmeler açısından zenginliği de açılacak uluslararası ticaret ve lojistik yüksek lisans programı bakımından bir avantaj oluşturmaktadır.

Türkiye’nin lojistik bir güç ve Antalya ilinin lojistik bir kümelenme yapılanması içinde olması, uluslararası ticaret ve lojistik iş birimlerine sahip kuruluşlarda ortaya çıkan profesyonel yönetim ihtiyacı, lojistik işletmelerin ve uluslararası mal ve hizmet hareketliliğin gittikçe önem kazanması ve bu konularda araştırmalar yapılması yüksek lisans programı ile yetiştirilecek bilim adamlarının da katkısıyla mümkün olacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik yüksek lisans mezunları dış ticaret, ulaştırma ve lojistik konularında bilgili ve yabancı dile sahip kişiler olduklarından,  lisansüstü eğitimlerinden elde ettikleri deneyim ve kazanımlar sonucunda her zaman piyasanın yüksek talep göstereceği çalışanlar olacaktır. Bu yüzden mezunlar üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, gerekli planlama ve koordinasyonu sağlayan yöneticiler olarak her safhada çok önemli roller üstleneceklerdir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik yüksek lisans mezunları hem dış ticaret ve lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir.  Ayrıca yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar doğrudan ya da doktora eğitimleriyle birlikte bu konuda ihtiyaç duyulan akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.  Zira bu program, Türkiye’de bu konuda ihtiyacı hissedilen bilimsel araştırma konusunda da önemli bir eksikliği dolduracaktır. Program mezunları özel sektörde işletmelerin dış ticaret ve lojistik birimlerinde görev alabilecekleri gibi, denizcilik işletmelerinde, özel aracı gümrükleme kuruluşlarında, hava, kara ve deniz kargo işletmelerinde ve limanlarda yönetici olarak istihdam edilebilirler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalında açılacak tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme, İktisat, Maliye, Lojistik Mesleki ve Teknik Eğitimi (Lojistik Teknisyenliği), Mühendislik, Turizm, Hukuk vb. gibi birbirinden farklı disiplinlerden gelen yöneticilerin, iş yaşamlarına ara vermeden bilimsel gelişmeleri takip ederek, öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratikte de karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilmesine katkı sağlamayı ve bu doğrultuda bir eğitim ve öğretim kapsama düzeyi oluşturmayı amaçlamaktadır. Lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğrenci ve yöneticilere çağdaş uluslararası ticaret ve lojistik bilgileri; araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları hem uluslararası ticaret hem de lojistik mal ve hizmet üretimini yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmek bu programın çerçevesini oluşturmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları; işletme, iktisat, maliye, endüstri mühendisliği ve hukuk bilim dallarını içeren bir yapı içerisinde; ithalat ve ihracat operasyonları, lojistik işletmeleri yönetimi, lojistik ve dış ticaret hukuku, lojistik ve ulaştırma hizmetlerinin finansmanı, lojistik ekonomisi, lojistik maliyeti ve finansmanı, dış ticaret operasyonlarının uygulanması, uluslararası ticaret ve gümrük mevzuatı, lojistik politikaları, lojistik bilgi sistemleri ve stratejik lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi  konularını kapsamaktadır.

 Prof. Dr. Ramazan ERTURGUT                  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Başkanı

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Güz Dönemi UTL Lisansüstü Ders Programı için tıklayınız

Eklenme tarihi :14.10.2022 15:27:45
Son güncelleme : 28.09.2023 16:33:51