Mezunlarımız

Rıdvan KADIOĞLU

Tez Başlığı: Havacılık Organizasyonlarında Çalışan Lojistik Profesyonellerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik: Kokpit ve Kabin Personelleri Üzerine Bir Uygulama

Tolga Seçkin ZAFER

Tez Başlığı: Osmanlı Ordusunun Lojistik Sistemi: 16-19’uncu Yüzyıllar Ağırlıklı Bir İnceleme

Hakan ARSLANHAN

Tez Başlığı: Ulaştırma Modu Seçimi Probleminin Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Çözümlenmesi ve Bir Uygulama,

Selin BOLAT

Tez Başlığı: Dördüncü Sanayi Devriminin Lojistik Sektörüne Etkileri: Antalya Bölgesinde Lojistik Faaliyette Bulunan İşletmelerde Bir Araştırma

Gizem AĞAOĞLU PAŞAOĞLU

Tez Başlığı: Lojistik Faaliyetlerin Hizmet Kalitesi: Kargo Şirketlerinde Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Bir Uygulama

Bahadır GÖNENÇ

Tez Başlığı: Lojistik Eğitiminde Karşılaşılan Problemler: Ortaöğretim Ulaştırma Hizmetleri Öğretmenlerine Yönelik Bir Araştırma

Artuğ Eren COŞKUN

Tez Başlığı: Kurumsallaşma ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Batı Akdeniz Bölgesinde Lojistik Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Büşra TİLKİ YILMAZ

Tez Başlığı: Tek Yol Tek Kuşak Projesi Bağlamında Türkiye’nin Lojistik Üs Olma Potansiyelinin Belirlenmesi: Çok Yönlü Bir Analiz

Natalia Juliana TAVERA ARENAS

Tez Başlığı: Kolombiya – Avrupa Birliği Serbest Ticaret Anlaşmasının Kolombiya’nın Dış Ticareti Üzerindeki Etkisi

Esin ÇAKIR

Tez Başlığı: Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Kapsamında Yeniden Üretim Tesis Yer Seçimi ve Bir Uygulama

Sinem KAYA

Tez Başlığı: Türkiye’de Demiryolu İstasyonu Seçimi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Uygulaması

Ayşegül APAYDIN

Tez Başlığı: Tedarik Zinciri Yönetiminde İhracat Operasyonlarının Yeri, Problemleri, Çözüm Önerileri ve Bir Araştırma

Hasan Emin GÜRLER

Tez Başlığı: Havayolu Ulaşımını Tercih Eden X ve Y Kuşağı Müşterilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi

Abdisamad Abdirahman OMAR

Tez Başlığı: Tedarik Zinciri Entegrasyonunun Operasyonel Performans Üzerindeki Etkisi: Somali Uluslararası Ticaret İşletmelerinde Bir Araştırma

Shakhnaz MAXUTOVA

Tez Başlığı: Sürdürülebilirlik Uygulamaları ile Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Kazakistan Almatı Bölgesinde Faaliyet Gösteren Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma

Hüseyin Ali ERSOY

Tez Başlığı: Konteyner Taşımacılığında Doğrulanmış Brüt Ağırlık ve Demokratik Tartım Uygulaması: Limanlara ve İhracatçılara Etkileri

Duygu Bilken ÜNLÜ

Tez Başlığı: Lojistikte Taşıma Modu Seçim Kararına Etki Eden Faktörlerin Analizi

Havzullah YILMAZ

Tez Başlığı: Sürdürülebilir Ulaştırma Ekseninde İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi ve Taksi 090 Projesi

Eklenme tarihi :14.10.2022 15:28:53
Son güncelleme : 14.10.2022 15:28:53