Bölüm Hakkında

Sigortacılık Bölümü spesifik bir bölüm olarak sigortacılık sektörüne donanımlı mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bireylerin risk yönetimi konusunda farkındalıklarının artması dünya genelinde sigortacılık sektörünün önemini artırmakta ve ülkemizde de sigortacılık sektörü bu doğrultuda hızla gelişmeye devam etmektedir. Ülkemizde Sigortacılık Bölümlerinin az sayıda olması öğrencilerimizin mezun olduktan sonra hızlı bir şekilde iş bulma potansiyellerini artırmaktadır. Antalya şehrimizde sektörün bölümümüze olan ilgisi iş olanaklarının diğer bölgelere kıyasla daha da yüksek olmasını sağlamaktadır.

İlk kez 2020-2021 akademik yılında öğrenci kabul ettiğimiz bölümümüzde mezun olan her bir öğrencimizin işe başlamaya ve işe başlar başlamaz verimli ve yüksek performanslı bir çalışan olmasına yönelik titizlikle hazırladığımız akademik müfredatımızla eğitim vermekteyiz. Bölümümüz periyodik olarak hem iç hem dış paydaşlarla toplantılar düzenleyip piyasanın işe alım sürecinde mezunlardan beklediği yeterlilikleri öğrenmekte ve derslerimizin içeriği bu yeterliliklere göre ayarlanmaktadır. Bölümümüzde temel ilke olarak T-Şekli becerilere sahip (Şekil 1), analitik düşünebilen, çağın kaçınılmaz gerekliliği olan teknolojiye yatkın, takım çalışmasına uygun, her şart altında ve herkesle yüksek performansta çalışabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

sgr1.jpg

Şekil 1: Sigortacılık Bölümü Hedeflenen T-Şekli Beceriler

Mezunlarımızın sigortacılık temel ürünlerine dair bilgilerin yanı sıra sözlü, yazılı ve dijital iletişim becerilerine sahip, finansal okuryazarlığı yüksek, örgütsel yönetişime uyum sağlayabilen, pazarlama becerileri gelişmiş adaylar olmalarını sağlamak adına sektörden sürekli ve sürdürülebilir bilgi akışını sağlayacak yöntemler geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin teorik becerilerini geliştirebilmeleri ve pratikte uygulayabilmeleri için müfredatımızın 8. yarıyılı boyunca sahada eğitim görecekleri bir iş yerinde eğitim dönemimiz vardır. Bunun yanı sıra sektördeki paydaşlarla temaslarımızda sigortacılık şirketleri ve acentelerin Antalya özelinde öğrencilerimize 8. yarıyıldan önce de yaz stajı ve mentorluk çerçevesinde ilgi duydukları geri bildirimlerini almaya devam etmekteyiz.

Mezunlarımız iş olanakları geniş ve çeşitli olan sigortacılık sektörünün yanı sıra bankalar, danışmanlık kuruluşları, kamu kuruluşlarının ilgili birimleri ve “risk/gelir yönetimi” faaliyetlerine ihtiyaç duyulan her birimde iş bulabilecek kalitede yetiştirilmek istenmektedir. Mezunlarımız, iş hayatına sigorta şirketlerinde ve acentelerde adım atabilecekleri gibi broker, aktüer, eksper gibi sektör içerisindeki meslek gruplarında da başlayabilmektedir. Her dönem sonunda bölüm toplantılarında yaptığımız yeniden değerlendirmeler ve sektör geri bildirimleri çerçevesinde mezun kalitesini güvence altında ve sürdürülebilir halde tutmak için piyasayla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Eklenme tarihi :18.05.2023 16:19:36
Son güncelleme : 18.05.2023 16:42:25