İşyerinde Eğitim

06.11.2018 tarihli Fakültemiz Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne İlişkin İşyerinde Eğitim Esasları” için tıklayınız

İşyerinde Eğitim Öncesinde Yapmanız Gerekenler (6 Evrak)

Aşağıda belirtilen 6 adet evrak hazırlanarak (19 OCAK 2024 Tarihine Kadar) bölüm sekreterliğine ulaştırılmalıdır;

        1. İşyerinde Eğitim Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

               2 Adet çıktı alınıp ıslak imzalı olacak şekilde önce öğrenci, sonra bölüm başkanı imzalayacak,

               İmzalar tamamlanınca 1 adedi bölüm sekreterliğine, 1 adedi işyerine teslim edilecek,

        2. İşyerinde Eğitim Protokolü (İndirmek için tıklayınız)

                2 Adet çıktı alınıp ıslak imzalı olacak şekilde önce işyeri, sonra Dekan Yardımcısı (Doç.Dr. Yunus KILIÇ) imzalayacak,

                 İmzalar tamamlanınca 1 adedi bölüm sekreterliğine, 1 adedi işyerine teslim edilecek,

               Öğrenciler bir işletmede “İşyeri Eğitimi” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İşyerinde Eğitim Protokol” yapılması gerekmektedir.                 Protokol yapılmamış bir işletmede yapılan “İşyerinde Eğitim” dersi başarısız sayılacaktır.

        3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

        4. Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Hakları Korunması ile İlgili Beyanname (İndirmek için tıklayınız)

        5. Antalya dışında yapacak olanlar için «İl Dışı Dilekçesi» (Bölüm Sekreterliğinden Temin Edilecektir)

        6. Sosyal Güvenlik Formu (İndirmek için tıklayınız) 

 • Formları okunaklı, düzgün bir mail adresi kullanarak doldurunuz,
 • Başlangıçtaki 6 belgenin 19 OCAK 2024 tarihine kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Sigorta girişlerinin yapılabilmesi için evrakların eksiksiz olarak teslimi çok önemlidir. Geç teslim edildiği takdirde staja başlama tarihi 7 iş günü sonrasına ertelenir.
 • Öğrencilerimiz işyerlerinde eğitimlerini ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar eğitim süresinden sayılmayacaktır.
 • Öğrenciler stajlarını zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.
 • İşyerinde Eğitim dersi için iş yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • İl içerisinde işyerinde eğitim yapacak öğrencilerin evraklarının bölüm sekreterliğine teslimi şahsen yapılacaktır.
 • Sadece il dışında eğitim gören öğrenciler evrakları eksiksiz olarak kargo ile gönderebilirler. Lütfen yol süresini hesaba katınız. Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü 07070 Konyaaltı/ANTALYA.

 

İşyerinde Eğitim Yapacağınız Tarihler

 • Başlangıç: 19 Şubat 2024 Pazartesi (Akademik Takvimde Bahar Dönemi Derslerin Başlaması)
 • Bitiş: 31 Mayıs 2024 Cuma (Akademik Takvimde Bahar Dönemi Derslerin Bitişi)
 •  

Resmi Tatiller

 • 9-12 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı)
 • 1 Mayıs 2024 (Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)

 

Hâlihazırda Sigortalı Bir İşte Çalışan veya Sigortası Çalıştığı İş Yeri Tarafından Yapılacak Olan Öğrencilerimiz

 • Aksi bir durum belirtmediğiniz sürece İş Yerinde Eğitim süreciniz boyunca Sigortanız Fakültemiz tarafından yapılacaktır (İş kazası ve meslek hastalığı sigortası).
 • «Halihazırda Sigortalı Bir İşte Çalışmakta Olan» veya «Sigortası Çalıştığı İş Yeri Tarafından Yapılacak Olan Öğrencilerimiz» bu çalışmalarını bölüm komisyonu uygun görürse “işyerinde eğitim dersi” olarak gösterebilirler.
 • «Sosyal Güvenlik Formu»’nda ilgili alandaki bilgiler doldurulmalıdır.

 

İşyerinde Eğitim Sırasında Yapmanız Gerekenler

 • %80 Devam zorunluluğunuz bulunmaktadır
 • İşyeri değişimi: 1 defaya mahsus, ilk 20 iş günü içerisinde yapılabilir, Bölüm Başkanlığı ile görüşülerek gerekli prosedürler izlenmeli, Formlar yeni işyeri için doldurularak teslim edilmelidir.
 • 1 Hafta = 5 İş günü (İşyerinin şartlarını gözden geçiriniz)
 • İşyerinde eğitim süreciniz sırasında herhangi bir kaza durumu yaşamanız halinde aynı gün içerisinde durumu bölüm sekreterliğine bildiriniz.
 • Her ayın 15’inden sonraki ilk hafta içerisinde “İşyerinde Eğitim Puantaj Cetveli”ni işyeri yetkilisine doldurtup, tarayarak veya net fotoğrafını bölüm sekreterliğine mail ile aşağıdaki tablodan bölüm sekreterinin mailine ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır. Bu formların asıllarını kaybetmeyiniz, İşyerinde Eğitim süreciniz sonunda Bölüm Sekreterliğine teslim etmeniz gerekecektir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kullanılacak ve aylar itibari ile hazırlanmış olan “İşyerinde Eğitim Uygulaması Puantaj Çizelgeleri” aşağıda verilmiştir.
 • Günlük İşyeri Eğitim Raporunuzda her gün için bir sayfa ayırmanız gerekmez. Bir günün ardından çizgi çizerek yeni günü yazabilirsiniz. Haftalık olarak da yazabilirsiniz.

 

İşyerinde Eğitim Sonrasında Yapmanız Gerekenler (Kapanış Dosyası)

 • -Öğrencilerimiz 07 HAZİRAN 2024 tarihine kadar aşağıdaki 7 adet belgeyi Bölüm Sekreterliğine elden teslim etmeli veya İl dışındaki öğrencilerimiz aşağıdaki tablodan belirtilen Bölüm Sekreteri adına Kargo ile eksiksiz şekilde göndermelidir;
 1. İşyerinde Eğitim Dosyası Kapak Sayfası (İndirmek için tıklayınız)
 2. Günlük İşyeri Eğitim Raporu (İndirmek için tıklayınız) Her gün için bir sayfa ayırmanız gerekmez. Gün içerisinde yapılan faaliyetler sıralandıktan sonra altına çizgi çekilerek sonraki günün faaliyetlerinin yazımına       geçilebilir. Her bir sayfada işyeri yetkilisinin kaşesi + imzası + varsa mühür mutlaka olmalı
 3. İşyerinde Eğitimi Değerlendirme Formu (İndirmek için tıklayınız) İşyerinde Eğitim Yetkilisi Dolduracak ve kaşe mühür imzalı şekilde Kapalı Zarf İçerisinde Fakültemize Teslim Edilecektir/Gönderilecektir.)
 4. Eğitim süresi boyunca tüm aylara ait (Toplam 4 adet) imzalı puantajların orjinalleri

-Belirtilen evraklarda herhangi bir eksik olması halinde işlemleriniz tamamlanamaz.

-%40 Vize(Danışman) –%60 (Final) İş yerinde eğitim yetkilisi

-Başarısızlık durumunda "tek ders" hakkı tanınmaz.

 

İşyerinde Etik Kurallar

Çalışmalarınız sırasında aşağıda belirtilen etik kurallara dikkat ediniz;

 • İkili İlişkilerde Mesafe
 • Dürüstlük ve Şeffaflık
 • Saygı
 • Gizlilik
 • Eşitlik ve Adalet
 • Zaman Yönetimi
 • Dış Görünüm

Başarılar dileriz.

 

Fakülte - Sanayi Koordinatörü

Doç. Dr. Yunus KILIÇ
 
İşyerinde Eğitim Komisyonları
 

İşyerinde Eğitim Komisyon Üyeleri

Finans ve Bankacılık Bölümü

Pazarlama Bölümü

Sigortacılık Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Başkan

Doç. Dr. Nihan ÖKSÜZ NARİNÇ

Doç. Dr. İ. Taylan DÖRTYOL

Doç. Dr. Yunus KILIÇ

Prof. Dr. Gözde YİRMİBEŞOĞLU

Doç. Dr. K. Kürşat ÇEVİK

Üye

Doç. Dr. Ayşegül CİĞER

Doç. Dr. R. Meltem YETKİN ÖZBÜK

Doç. Dr. Filiz YETİZ

Öğr. Gör. Dr. İsmail KARAYÜN

Dr. Öğr. Üyesi Güray TONGUÇ

Üye

Öğr. Gör. Doç. Dr. Furkan YILDIRIM

Öğr. Gör. Ayça KANGAL

Arş. Gör. Devran DEMİR

Arş. Gör. Dr. Irmak DALDIR

Arş. Gör. Tuba SARI

Üye

Arş. Gör. Mehmet CİVAN

 

 

 

 

Yedek Üye

 

Arş. Gör. Aslı GÜVEN

 

 

 

Bölüm Sekreteri

Menekşe EFE

meneksegok@akdeniz.edu.tr

0(242) 2274400 -> 3510

Abdüssamet TOKSÖZ

stoksoz@akdeniz.edu.tr

0(242) 2274400 -> 3512

Zeynep ERGİN

zeynepergin@akdeniz.edu.tr

0(242) 2274400 -> 3509

Zeynep ERGİN

zeynepergin@akdeniz.edu.tr

0(242) 2274400 -> 3509

M. Hakan KORKMAZ

hakankorkmaz@akdeniz.edu.tr

0(242) 2274400 -> 3513

 

Öğrenci Denetim Formu (Öğrenciler değil, Danışman öğretim elemanı tarafından doldurulacaktır) (İndirmek için tıklayınız)

Eklenme tarihi :14.10.2022 16:46:36
Son güncelleme : 23.05.2024 12:27:25