İşyerinde Eğitim

06.11.2018 tarihli Fakültemiz Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne İlişkin İşyerinde Eğitim Esasları” için tıklayınız.

Öğrenciler bir işletmede “İşyeri Eğitimi” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İşyerinde Eğitim Protokol” yapılması gerekmektedir. Protokol yapılmamış bir işletmede yapılan “İşyerinde Eğitim” dersi başarısız sayılacaktır.  “İşyerinde Eğitim Protokol” örneği için tıklayınız.

İşyerinde Eğitim Esasları:

 • 06.11.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 • Zorunlu işyerinde eğitim süresi ilgili eğitim-öğretim yılının bahar dönemi olarak belirlenmiştir.
 • Tüm Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Pazarlama ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine kayıtlı öğrencilerimize uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin işyerinde eğitim ile ilgili getirmeleri gereken evraklar sigortasının yapıldığı yere göre değişmektedir. Lütfen aşağıdan sigortanızın yapıldığı yere göre süreci takip ediniz.

Fakülte - Sanayi Koordinatörü

Prof. Dr. Gözde YİRMİBEŞOĞLU

Sekreterya

Fuat Avşar

İşyerinde Eğitim Komisyonları

İşyerinde Eğitim Komisyon Üyeleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Pazarlama Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Finans ve Bankacılık Bölümü

Başkan

Prof. Dr. Gözde YİRMİBEŞOĞLU Doç. Dr. İ. Taylan DÖRTYOL

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YÖRÜK

Doç. Dr. Ulaş ÜNLÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TOPUZ

Doç. Dr. R. Meltem YETKİN ÖZBÜK

Doç. Dr. K.Kürşat ÇEVİK

Doç. Dr. Ayşegül CİĞER

Üye

Arş. Gör. Artuğ Eren COŞKUN

Öğr. Gör. Ayça KANGAL DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Dr. Ahmet KAYA

Üye

 

 

 

Arş. Gör. Mehmet CİVAN

Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi A. Beyhan AKAY

Arş. Gör. Aslı GÜVEN

 

 

 

SİGORTASI FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

İşyerinde Eğitim (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılacaktır.

İşyerinde Eğitime başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 7 iş günü öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri’nden ya da web sayfasından alarak iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. İşyerinde Eğitim Başvuru Formu (2 Adet)
 2. Sosyal Güvenlik Formu
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. İşyerinde Eğitim dersi için Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Hakları Korunması ile İlgili Beyanname
 5. Puantaj

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kullanılacak ve aylar itibari ile hazırlanmış olan “İşyerinde Eğitim Uygulaması Puantaj Çizelgeleri”

Şubat - Mart Ayı Puantaj Çizelgesi

Mart - Nisan Ayı Puantaj Çizelgesi

Nisan - Mayıs Ayı Puantaj Çizelgesi

Mayıs - Haziran Ayı Puantaj Çizelgesi

(Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA)

a) Öğrencilerimiz “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nu doldurup ilk önce Öğrenci İşleri’ne, daha sonra işyerinde eğitim yapacakları işletmeye ilgili alanları doldurtarak onaylatacaklardır.

b) İşletme tarafından onaylanmış belge ile birlikte ilk 6 belgenin işyerinde eğitime başlama tarihinden en az 7 iş günü önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Geç verildiği taktirde belgenin okula ulaşma tarihi esas alınarak staja başlama tarihi 7 iş günü sonrasına ertelenir.)

c) Öğrenciler, ilgili bölüm başkanı ve fakülte-sanayi koordinatörü tarafından onaylanan “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nun bir adedini staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

d) Öğrencilerimiz işyerinde eğitim dersi kapsamında her ayın 15’inden sonraki ilk hafta içerisinde “İşyerinde Eğitim Puantaj Cetveli”ni doldurtarak ilgili bölüm sekreterliklerine elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz işyerlerinde eğitimlerini ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar eğitim süresinden sayılmayacaktır.

2) Öğrenciler stajlarını zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

3) İşyerinde Eğitim dersi için iş yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) Gerekli belgeler ve İşyerinde Eğitimle ilgili süreç web ortamında ve Fakültemiz Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

5) Öğrencilerimiz (buraya güncel tarih eklenecektir.) tarihine kadar İşyerinde Eğitim Dersi kapsamındaki gerekli formların tamamını doldurarak Fakültemiz Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir.

DİĞER BELGELER


SİGORTASI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını bölüm komisyonu uygun görürse “işyerinde eğitim dersi” olarak gösterebilirler.

 1. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazı.
 2. SGK onaylı ya da internetten alınarak işyerinde eğitim yapılan İşletme tarafından onaylanmış sigorta dökümleri
 3. Kadrolu çalışmasının “işyerinde eğitim” dersi olarak sayılmasını isteyen matbu dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.

DİĞER BELGELER (YURTİÇİ İÇİN)

Eklenme tarihi :14.10.2022 16:46:36
Son güncelleme : 13.09.2023 14:04:36