Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kılavuzu

Bilindiği üzere 2547 sayılı kanun ile 5237 sayılı kanunun 90. maddesi gereğince bilimsel araştırmalarda insandan veri alınması ya da insan üzerinden bilgi üretilmesi durumunda ilgili alanın Etik kurullarından izin alınması gerekmektedir.

Bilim ve mesleklerle ilgili olarak “etik” sözcüğü, bir yazılı normlar bütünü, bir grup insanın belirli amaçlarla oluşturduğu norm bütünleri anlamına gelmektedir. Yazılı olan bu evrensel ahlaklılık normları, bilginin türetilmesi ve yayılmasında da önemlidir. Üniversitelerde bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak durumunda olanların, bu alanların normatif davranış biçimleri hakkında gerekli olan bilgiyi edinmemeleri durumunda, kamu yaşamında -ulusal ve uluslararası düzeyde- insan onurunu koruma olasılığını artırmasına karşılık bilim adamının kendi onurunu ya da hizmet ettiği bilim alanının ya da hizmet verdiği alanın kendine özgü ilkelerini koruma konusunda güvence sağlayamayacağı bir durumun ortaya çıkmasına neden olur. Böyle durumlarda bilimsel araştırmalarda çerçevenin belirleyicisi ise Etik Kurullardır.

Şüphesiz ki her bilimsel araştırma için Etik kurullardan izin alınmasına gerek duyulmamaktadır. Bu kapsamda insandan veri (anket, mülakat, sesli ve görsel kayıt vb.) almayan, nitel araştırma türündeki araştırmalarda Etik kurullardan izin alınması gerekmemektedir. Bu bağlamda üniversitemiz senatosunca kabul edilen Etik Kılavuz’un araştırma öncesinde ve etik kurullara başvuru yapılmadan önce dikkatli bir biçimde okunmasında fayda bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kılavuzuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kılavuzu

Eklenme tarihi :14.10.2022 15:31:41
Son güncelleme : 25.10.2022 14:22:21