Zorunlu Yabancı Dil Muafiyat Sınavı DUYURUSU

28 Eylül 2017 Perşembe günü saat 12.30’da yapılacak olan ”Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı” fakültemizden başvuran öğrenciler için YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU’nda yapılacaktır. Sınava sadece başvuruda bulunan öğrenciler katılabilecektir. Sınava girecek öğrencilerin sınavdan 20 dakika önce YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU’nda hazır bulunarak, dersliklerini öğrenmeleri gerekmektedir.

0

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks