Yönetim
Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Olgun KİTAPCIGörev Dağılımı
Doç. Dr. Ramazan ERTURGUTGörev Dağılımı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ – Kurul Başkanı (Dekan V.) 
Prof. Dr. Cengiz SAYIN – Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA – Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Namık Kemal SÖNMEZ – Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Ramazan ERTURGUT – Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Olgun KİTAPCI – Doçent Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Ayşen COŞKUN – Yardımcı Doçent Temsilcisi

FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ – Kurul Başkanı (Dekan V.)
Doç. Dr. Filiz ANGAY KUTLUK – Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ömür TOSUN – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Olgun KİTAPCI – Pazarlama Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nuray AKAR – Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Özer ALPAR – Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ (Vekil) – Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Olgun KİTAPCI – Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Ramazan ERTURGUT – Doçent Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Hande ERDOĞAN AKTAN – Yardımcı Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Olgun KİTAPCI – Senato Temsilcisi


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Olgun KİTAPCI
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
Öğr. Gör. Dr. A. Beyhan AKAY
FARABİ KOORDİNATÖRÜ
Öğr. Gör. Ahmet KAYA
BOLOGNA KOORNİNATÖRÜ
Öğr. Gör. Furkan YILDIRIM
MEVLANA KOORNİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Ayşen COSKUN
FREE MOVER KOORNİNATÖRÜ
Doç. Dr. İ. Taylan DÖRTYOL

 

 

 

 

 

 

 

 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks