Tanıtım

Kuruluşundan itibaren geçen 6 yıl süre zarfında Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu altyapısını tamamlayarak Fakülte başvurusunda bulunmuştur. 2016/8562 sayılı kanuna göre Bakanlar Kurulu’nca 25.01.2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi adıyla kurulmasına karar verilmiştir. Fakültede Uluslarararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Pazarlama Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü ve Bankacılık ve Finans Bölümü olmak üzere altı program bulunmaktadır.
Fakültemiz şu anda Pazarlama Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Bankacılık ve Finans Bölümü lisans eğitimi vermektedir. Eğitim programlarımız öğrencilerimize akademik yeterliliği ve uzmanlık düzeyi yüksek eğitim sunmaktadır. Fakültemiz özel sektörle işbirliği ile öğrencilerimize teorik bilgileri pratikte uygulama firsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası ölçekte avantajlı bir şekilde mezun olacaktır.


Misyonumuz

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir yüksekokul olmaktır.


Önceki Dönem Dekanlarımız

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ Dönemi: 2010 – 2016 (Müdür)

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ Dönemi: 2016 – Devam ediyor


Sayısal Bilgiler

Akademik ve İdari Personel Sayıları
Akademik Personel Profesör Sayısı 4
Doçent Sayısı 8
Doktor Öğretim Üyesi Sayısı 14
Araştırma Görevlisi Sayısı 6
Öğretim Görevlisi Sayısı 6
Uzman Sayısı 0
Okutman Sayısı 0
İdari Personel İdari Personel 10
Güvenlik 1

Öğrenci Sayıları
Lisans/Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
Birinci Öğretim Öğrencisi 295 467
İkinci Öğretim Öğrencisi 191 506
Toplam 486 973
Genel Toplam  1459

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)