Tanıtım

Kuruluşundan itibaren geçen 6 yıl süre zarfında Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu altyapısını tamamlayarak Fakülte başvurusunda bulunmuştur. 2016/8562 sayılı kanuna göre Bakanlar Kurulu’nca 25.01.2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi adıyla kurulmasına karar verilmiştir. Fakültede Uluslarararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Pazarlama Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü ve Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olmak üzere altı program bulunmaktadır.
Fakültemiz şu anda Pazarlama Bölümü ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans eğitimi vermektedir. Eğitim programlarımız öğrencilerimize akademik yeterliliği ve uzmanlık düzeyi yüksek eğitim sunmaktadır. Fakültemiz özel sektörle işbirliği ile öğrencilerimize teorik bilgileri pratikte uygulama firsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası ölçekte avantajlı bir şekilde mezun olacaktır.


Misyonumuz

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir yüksekokul olmaktır.


Önceki Dönem Dekanlarımız

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ Dönemi: 2010 – 2016 (Müdür)

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ Dönemi: 2016 – Devam ediyor


Sayısal Bilgiler

Akademik ve İdari Personel Sayıları
Akademik Personel Profesör Sayısı 1
Doçent Sayısı 4
Yardımcı Doçent Sayısı 7
Araştırma Görevlisi Sayısı 2
Öğretim Görevlisi Sayısı 7
Uzman Sayısı 0
Okutman Sayısı 0
İdari Personel İdari Personel 12
Güvenlik 6

Öğrenci Sayıları
Lisans/Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
Birinci Öğretim Öğrencisi xx xx
İkinci Öğretim Öğrencisi xx xx
Toplam xx xx
Genel Toplam

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks