Staj

10.12.2014 tarihli ve 8/1 sayılı Yüksekokul Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na İlişkin Staj Esasları” için tıklayınız.

Staj Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Ramazan ERTURGUT (Staj Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Ahmet KAYA (Üye)
Öğr. Gör. Ayça KANGAL DEMİR (Üye)
Öğr. Gör. Furkan YILDIRIM (Üye)
Serdar BULUT (Sekreter)

Staj Esasları:

 • 10.12.2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 • Zorunlu staj süresi yirmi (20) iş günü olarak belirlenmiştir.
 • Tüm öğrencilerimize uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin staj ile ilgili getirmeleri gereken evraklar sigortasının yapıldığı yere göre değişmektedir. Lütfen aşağıdan sigortanızın yapıldığı yere göre süreci takip ediniz.

SİGORTASI FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Staj (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılacaktır.

Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 7 iş günü öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşlerin’den ya da webden alarak iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Staj Başvuru Formu (2 Adet)
 2. Stajyerin Yükümlülükleri (2 asıl nüsha – biri öğrencide kalacak, diğeri Fakültemize teslim edilecektir.)
 3. Adres Bilgi Formu
 4. Sosyal Güvence Bilgi Formu
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Stajyer Bilgi Formu
 7. Staj Puantaj Cetveli
  (Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Öğrenci İşleri 07192 Döşemealtı / ANTALYA)

a) Öğrencilerimiz “Staj Başvuru Formu”nden 2 adet doldurup ilk önce Öğrenci İşleri’ne, daha sonra staj yapacakları işletmeye ilgili alanları doldurtarak onaylatacaklardır.

b) İşletme tarafından onaylanmış belge ile birlikte ilk 6 belgenin staja başlama tarihinden en az 7 iş günü önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Geç verildiği taktirde belgenin okula ulaşma tarihi esas alınarak staja başlama tarihi 7 iş günü sonrasına ertelenir.)

c) Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından onaylanan “Staj Başvuru Formu”nun bir adedini staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

d) Öğrencilerimiz stajları bittikten sonraki 3 iş günü içerisinde Staj Puantaj Cetveli”ni doldurtarak Fakültemiz Öğrenci İşleri’ne elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

2) Öğrenciler stajlarını zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

3) Staj yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ya da staj iptalinin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç web ortamında ve Fakültemiz Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemizin Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

5) Mezun öğrencilerimiz de öğrenimine devam eden öğrencilerimiz gibi eksik olan Zorunlu Stajlarını tamamlamak zorundadırlar.

DİĞER BELGELER (YURT İÇİ İÇİN)

SİGORTASI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını komisyon uygun görürse staj olarak gösterebilirler.

 1. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazı.
 2. SGK onaylı ya da internetten alınarak staj yapılan İşletme tarafından onaylanmış sigorta dökümleri
 3. Kadrolu çalışmasının staj olarak sayılmasını isteyen matbuu dilekçe (Belgesi indirmek için tıklayınız) – EK-12

NOT:

 1. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi için 8 Haziran – 14 Eylül 2014 tarihleri arası olarak belirlenmiştir ve bu tarihler arasında yapılmak zorundadır.
 2. Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç web ortamında ve Fakültemiz Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

DİĞER BELGELER (YURT İÇİ İÇİN)

ZORUNLU STAJINI YURTDIŞINDA YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bu öğrencilerimizin stajlarının değerlendirmeye alınabilmesi için yurtdışına çıkarken Fakültemiz Öğrenci İşleri’nden Fakültemize ait Staj Defterini almaları gerekmekte, alınan bu Staj Defterleri’nde gerekli yerler doldurulmalı ve doldurulan sayfaların alt kısımlarında bulunan ilgili yerler onaylatılmalıdır (imza ve varsa kaşe ile)**. Doldurularak onaylatılan bu defterler en geç 2 Ekim 2015 Cuma gününe kadar pasaport fotokopileri* ile beraber Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir.

NOT:

 • Staj defterinde ilk sayfa, stajla ilgili düşünceler ve son sayfanın mutlaka doldurulması ya da doldurtulması ve tüm doldurulan sayfaların onaylatılması gerekmektedir (imza ve varsa kaşe ile)**.

*Pasaport Fotokopisinin aslı mutlaka belgelerin beraberinde getirilmeli ve Öğrenci İşleri personeline onaylatılmalıdır (Öğrencinin adının olduğu yer ve giriş çıkışı gösteren sayfanın fotokopileri yeterlidir.).
**Dosyayı imzalatamayanlar çalıştıkları yerde yapılan sigorta ve iş sözleşmeleri evraklarını dosyaya eklemelidirler.

DİĞER BELGELER (YURT DIŞI İÇİN-İNGİLİZCE)

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)