Staj

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 21 Aralık 2018 tarihli kararı ile Zorunlu Yaz Stajı Uygulaması kaldırılmıştır. Bundan böyle 3. Sınıf öğrencileri Yaz Stajlarını İsteğe Bağlı (gönüllü) Yaz Stajı olarak yapabilecektir. İsteğe bağlı stajla ilgili diğer hususlar Staj Uygulama Esasları dokümanı kapsamında yürütülecektir. “Uygulamalı Bilimler Fakültesi Staj Uygulama Esasları” için tıklayınız.

Staj Komisyonları Başkanı: Prof.Dr. Ramazan ERTURGUT

Staj Komisyon Üyeleri

Pazarlama Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri Bankacılık ve Finans

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Ayşen COŞKUN ÇELEN Prof. Dr. Ramazan ERTURGUT Doç.Dr. Sezgin IRMAK Doç.Dr. Ulaş ÜNLÜ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi N.Mert BATU Öğr.Gör. İsmail KARAYÜN Dr.Öğr.Üyesi Hande E.AKTAN Dr.Öğr.Üyesi Filiz YETİZ

Üye

Arş.Gör. Naci BÜYÜKDAĞ Arş. Gör. Artuğ Eren COŞKUN Dr.Öğr.Üyesi Tayfun YÖRÜK Öğr.Gör.Ahmet KAYA
Üye Fuat AVŞAR Fuat AVŞAR Mine YANMAZ Mine YANMAZ

Staj Esasları:

  • 21.12.2018 tarihinde alınan Fakülte Kurulu itibariyle yaz stajı “İsteğe Bağlı” olarak yürütülecektir.
  • İsteğe bağlı staj süresi yirmi (20) iş günü olarak belirlenmiştir.
  • İsteyen öğrencilerimiz Staj Uygulama Esasları’nda belirtilen koşullara uymak kaydıyla yaz stajını yapabilecektir.

Öğrencilerimizin staj ile ilgili getirmeleri gereken evraklar sigortasının yapıldığı yere göre değişmektedir. Lütfen aşağıdan sigortanızın yapıldığı yere göre süreci takip ediniz.

SİGORTASI FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Staj (İsteğe Bağlı Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılacaktır.

Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 7 iş günü öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşlerin’den ya da webden alarak iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

EK-1 STAJ BAŞVURU FORMU (2 ADET)

EK-2 SOSYAL GÜVENCE BİLGİ FORMU

EK-3 STAJYER BİLGİ FORMU

EK-4 STAJ RAPORU HAZIRLAMA TALİMATI

EK-5 STAJ SORULARI

EK-6 STAJ DOSYASI KAPAĞI

EK-7 GÜNLÜK STAJ RAPORU

EK-8 STAJYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (2 asıl nüsha – biri öğrencide kalacak, diğeri Fakültemize teslim edilecektir.)

EK-9 İSTEĞE BAĞLI BİRİM DIŞI UYGULAMA PUANTAJ CETVELİ

EK-10 STAJ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

(Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi  Öğrenci İşleri – Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA)

a) Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından onaylanan “Staj Başvuru Formu”nun bir adedini staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

b) Öğrencilerimiz stajları bittikten sonraki 3 iş günü içerisinde Staj Puantaj Cetveli”ni doldurtarak Fakültemiz Öğrenci İşleri’ne elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

c) Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

d) Öğrenciler stajlarını isteğe bağlı birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

e) Staj yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak değişiklikler UBF Staj Esaslarındaki usullere göre yapılmalıdır.

f) Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi için 3 Haziran – 20 Eylül 2019 tarihleri arası olarak belirlenmiştir ve bu tarihler arasında yapılmak zorundadır.

g) Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç web ortamında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)