Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Sevgili Arkadaşlar; Ulu önder Atatürk’ün ‘’Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” diye bahsettiği neslin mensupları olarak, Ülkemizin geçirdiği zor dönemleri; birbirimize, bilime, ilerlemeye ve Atatürk ilkelerine sarılarak atlatacağımıza inancım tamdır. Bu yolda emin adımlarla ilerlemek için yapacağımız yegane şey, öğrenim gördüğümüz Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ve Üniversitemizin değerlerine sıkı sıkı sarılarak bilime katkı sunmaya çalışmaktır. Bunların dışında şahsım ve sınıf temsilcilerimiz ile birlikte, siz değerli arkadaşlarımıza eğitim yaşantımızda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışma çabası içerisinde olduğumuzu bildirmek istiyorum. Sizlere bütün iyi dileklerimi sunar, eğitim hayatınızda başarılar dilerim.

 

Abdullah ÇATAL

Fakülte Temsilcisi

 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks