Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Öğrenim Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğretim elemanları ve öğrencilerimiz,

Bu kapsamda, öğretim elemanları ve öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten (http://mevlana.akdeniz.edu.tr/) detaylı bilgi sağlamaları mümkündür. Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesiyle İkili Anlaşmaları bulunan üniversitelerin listesi hem ilgili web sitesinin “Mevcut İkili Anlaşmalar” linkinde, hem de Fakültemiz web sayfasında yer alan Mevlana Değişim Programı linkinde sunulmuştur.

Öğrenciler Gitmeden Önce

Başvuru ve seçim süreci sonunda başarılı olan ve yurtdışı öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, karşı üniversiteye gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde üçer nüsha halinde (kendileri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) Öğrenim Protokolü  (3 orijinal nüsha halinde düzenlenir), Öğrenci Kabul Belgesi  (Ofisimiz tarafından karşı üniversitelerden alınacaktır.) Birim / Yönetim Kurulu Kararı (Öğrencisi olduğunuz Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu’na, Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgenizi ekleyerek dilekçe ile başvurunuz.) Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ve Öğrenci Beyannamesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin yurtdışında geçireceği yarıyıl/larda Yüksekokulumuzda alması gereken dersler ile gideceği üniversitede bu derslere eşlenik olarak almak istediği derslerin (toplam min.30 AKTS olması şartıyla) tespit edilmesi ve onaylanması amacıyla hazırlanmaktadır.

Öğrenciler Döndükten Sonra

Öğrencilerin öğrenim sürelerini tamamlanmasını takiben, ülkemize dönüşlerinde Birim Koordinatörüne başvurmaları ve dilekçe ekinde (öğrenim gören öğrencilerin) Öğrenci Katılım Belgesi ve Öğrenci Nihai Rapor Formu teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alınan belgeler ve öğrencilerin başarı durumları Fakültemiz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek, öğrencilerin ders eşleştirmeleri ve nihai  İşlemlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi açısından, öğrencilerin gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.

Giden Öğrenci Dökümanları

Gelen Öğrenci Dökümanları

Öğretim Elemanı Dökümanları

Anlaşmalı Protokoller Listesi

 • Epika Üniversitesi – Arnavutluk
 • Aleksander Moisiu Üniversitesi – Arnavutluk
 • Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi – Azerbaycan
 • Qafqaz Üniversitesi –  Azerbaycan
 • Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi – Bosna Hersek
 • Dzemal Bijedic Üniversitesi – Bosna Hersek
 • Djibouti Üniversitesi – Cibuti
 • Islamic University of Gaza – Filistin
 • Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi – Gürcistan
 • Mediterranean Podgorica Üniversitesi – Karadağ
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi – Kazakistan
 • L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi – Kazakistan
 • KİMEP Üniversitesi -Kazakistan
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Kırgızistan
 • Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi – Makedonya
 • Southern Federal Üniversitesi – Rusya
 • Ural Federal Üniversitesi – Rusya
 • Rajamangala Teknoloji İsan Üniversitesi – Tayland
 • Nis Üniversitesi – Sırbistan
 • Azerbaycan Turizm Enstitüsü – Azerbaycan

Saygılarımızla

Yrd. Doç. Dr. Ayşen ÇOŞKUN
Akdeniz Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Mevlana Birim Koordinatörlüğü

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks