Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Öğrenim Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğretim elemanları ve öğrencilerimiz,

Bu kapsamda, öğretim elemanları ve öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten (http://mevlana.akdeniz.edu.tr/) detaylı bilgi sağlamaları mümkündür. Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesiyle İkili Anlaşmaları bulunan üniversitelerin listesi hem ilgili web sitesinin “Mevcut İkili Anlaşmalar” linkinde, hem de Fakültemiz web sayfasında yer alan Mevlana Değişim Programı linkinde sunulmuştur.

Öğrenciler Gitmeden Önce

Başvuru ve seçim süreci sonunda başarılı olan ve yurtdışı öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, karşı üniversiteye gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde üçer nüsha halinde (kendileri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) Öğrenim Protokolü  (3 orijinal nüsha halinde düzenlenir), Öğrenci Kabul Belgesi  (Ofisimiz tarafından karşı üniversitelerden alınacaktır.) Birim / Yönetim Kurulu Kararı (Öğrencisi olduğunuz Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu’na, Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgenizi ekleyerek dilekçe ile başvurunuz.) Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ve Öğrenci Beyannamesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin yurtdışında geçireceği yarıyıl/larda Yüksekokulumuzda alması gereken dersler ile gideceği üniversitede bu derslere eşlenik olarak almak istediği derslerin (toplam min.30 AKTS olması şartıyla) tespit edilmesi ve onaylanması amacıyla hazırlanmaktadır.

Öğrenciler Döndükten Sonra

Öğrencilerin öğrenim sürelerini tamamlanmasını takiben, ülkemize dönüşlerinde Birim Koordinatörüne başvurmaları ve dilekçe ekinde (öğrenim gören öğrencilerin) Öğrenci Katılım Belgesi ve Öğrenci Nihai Rapor Formu teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alınan belgeler ve öğrencilerin başarı durumları Fakültemiz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek, öğrencilerin ders eşleştirmeleri ve nihai  İşlemlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi açısından, öğrencilerin gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.

Giden Öğrenci Dökümanları

Gelen Öğrenci Dökümanları

Öğretim Elemanı Dökümanları

Anlaşmalı Protokoller Listesi

 • Aleksander Moisiu Üniversitesi – Arnavutluk
 • Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi – Azerbaycan
 • Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi – Bosna Hersek
 • Dzemal Bijedic Üniversitesi – Bosna Hersek
 • Djibouti Üniversitesi – Cibuti
 • Islamic University of Gaza – Filistin
 • Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi – Gürcistan
 • Mediterranean Podgorica Üniversitesi – Karadağ
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi – Kazakistan
 • L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi – Kazakistan
 • KİMEP Üniversitesi -Kazakistan
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Kırgızistan
 • Southern Federal Üniversitesi – Rusya
 • Ural Federal Üniversitesi – Rusya
 • Rajamangala Teknoloji İsan Üniversitesi – Tayland
 • Nis Üniversitesi – Sırbistan
 • Azerbaycan Turizm Enstitüsü – Azerbaycan

Saygılarımızla

Bölüm Koordinatörleri Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Pazarlama Yönetim Bilişim Sistemleri Bankacılık ve Finans
Mevlana Prof. Dr. Ş. Gözde YİRMİBEŞOĞLU Doç. Dr. İ. Taylan DÖRTYOL Doç. Dr. Ömür TOSUN Dr. Öğr. Üyesi Filiz YETİZ

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)