Kütüphane

AÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kütüphanesi 1.212 kitap,  6 dergi aboneliği ve işletme ve ekonomi alanında 5 elektronik veri tabanı ile haftada beş gün 8.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Genel Kurallar
AÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim elemanları, öğrencileri ve idari  personeli Uygulamalı Bilimler Fakültesi kütüphanesinden üye olmaksızın yaralanabilirler. Ancak, ödünç verme hizmeti, yerleşke dışı erişim hizmeti, yayın sipariş etme hizmetlerinden yaralanabilmesi için üye olunması gerekmektedir.

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks