Kurullar

AKADEMİK TEŞVİK ALT KURULU

 • Prof. Dr. Ramazan ERTURGUT (Başkan)
 • Doç. Dr. Filiz Angay Kutluk
 • Doç. Dr. Fahriye MERDİVENCİ
 • Doç. Dr. Ömür TOSUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşen COŞKUN ÇELEN

YAYIN ALT KURULU

 • Doç. Dr. Olgun Kitapcı (Başkan)
 • Prof. Dr. Ramazan Erturgut (Üye)
 • Doç. Dr. Filiz Angay Kutluk (Üye)
 • Doç. Dr. İ. Taylan Dörtyol (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Nuray Akar (Üye)

EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTE ALT KURULU

 • Prof. Dr. Ramazan Erturgut (Başkan)

İŞ YERİNDE EĞİTİM KOMİSYONU

 

STAJ KOMİSYONU

Staj Komisyonları Başkanı: Prof.Dr. Ramazan ERTURGUT

Staj Komisyon Üyeleri

Pazarlama Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetim Bilişim Sistemleri Bankacılık ve Finans

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Ayşen COŞKUN ÇELEN Prof. Dr. Ramazan ERTURGUT Doç.Dr. Sezgin IRMAK Doç.Dr. Ulaş ÜNLÜ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi N.Mert BATU Öğr.Gör. İsmail KARAYÜN Dr.Öğr.Üyesi Hande E.AKTAN Dr.Öğr.Üyesi Filiz YETİZ

Üye

Arş.Gör. Naci BÜYÜKDAĞ Arş. Gör. Artuğ Eren COŞKUN Dr.Öğr.Üyesi Tayfun YÖRÜK Öğr.Gör.Ahmet KAYA
Üye Fuat AVŞAR Fuat AVŞAR Mine YANMAZ Mine YANMAZ

 

 

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)