İşyerinde Eğitim

06.11.2018 tarihli Fakültemiz Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne İlişkin İşyerinde Eğitim Esasları” için tıklayınız.

Öğrenciler bir işletmede “İşyeri Eğitimi” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İşyerinde Eğitim Protokol” yapılması gerekmektedir. Protokol yapılmamış bir işletmede yapılan “İşyerinde Eğitim” dersi başarısız sayılacaktır.  “İşyerinde Eğitim Protokol”örneği için tıklayınız.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan 06.11.2018 tarihli “İşyerinde Eğitim Protokolü”

İşyerinde Eğitim Esasları:

 • 06.11.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 • Zorunlu işyerinde eğitim süresi ilgili eğitim-öğretim yılının bahar dönemi olarak belirlenmiştir.
 • Tüm Pazarlama Bölümü ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerimize uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin işyerinde eğitim ile ilgili getirmeleri gereken evraklar sigortasının yapıldığı yere göre değişmektedir. Lütfen aşağıdan sigortanızın yapıldığı yere göre süreci takip ediniz.

 

İŞYERİ EĞİTİM KURUL VE KOMİSYONLARI

Fakülte-Sanayi Koordinatörü Prof. Dr. Gözde YİRMİBEŞOĞLU
Sekreterya Serdar BULUT
Pazarlama Bölüm İşyeri Eğitim Komisyonu Doç. Dr. Olgun KİTAPCI (Başkan)
  Doç. Dr. İ. Taylan DÖRTYOL (Asıl-Üye)
  Dr. Öğr. Üyesi N. Mert BATU (Asıl-Üye)
  Öğr. Gör. Ayça DEMİR KANGAL (Yedek-Üye)
Ulus.Ticaret ve Lojistik Böl. İşyeri Eğitim Komisyonu Prof. Dr. Ramazan ERTURGUT (Başkan)
Doç. Dr. Halil ÖZEKİCİOĞLU (Asıl-Üye)
Arş. Gör. Artuğ Eren COŞKUN (Asıl-Üye)
Fuat AVŞAR (Yedek-Üye)
Yön. Bilişim Sistemleri Böl. İşyeri Eğitim Komisyonu Doç. Dr. Sezgin IRMAK (Başkan)
  Doç. Dr. Ömür TOSUN (Asil Üye)
  Dr. Öğr. Üyesi Nuray AKAR (Asil Üye)
  Dr. Öğr. Üyesi Hande ERDOĞAN (Yedek Üye)

SİGORTASI FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

İşyerinde Eğitim (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılacaktır.

İşyerinde Eğitime başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 7 iş günü öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri’nden ya da web sayfasından alarak iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. İşyerinde Eğitim Başvuru Formu (2 Adet)
 2. Sosyal Güvenlik Formu
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. İşyerinde Eğitim dersi için Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Hakları Korunması ile İlgili Beyanname
 5. Puantaj
  (Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA)

a) Öğrencilerimiz “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nu doldurup ilk önce Öğrenci İşleri’ne, daha sonra işyerinde eğitim yapacakları işletmeye ilgili alanları doldurtarak onaylatacaklardır.

b) İşletme tarafından onaylanmış belge ile birlikte ilk 6 belgenin işyerinde eğitime başlama tarihinden en az 7 iş günü önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Geç verildiği taktirde belgenin okula ulaşma tarihi esas alınarak staja başlama tarihi 7 iş günü sonrasına ertelenir.)

c) Öğrenciler, ilgili bölüm başkanı ve fakülte-sanayi koordinatörü tarafından onaylanan “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nun bir adedini staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

d) Öğrencilerimiz işyerinde eğitim dersi kapsamında her ayın 15’inden sonraki ilk hafta içerisinde “İşyerinde Eğitim Puantaj Cetveli”ni doldurtarak ilgili bölüm sekreterliklerine elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz işyerlerinde eğitimlerini ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar eğitim süresinden sayılmayacaktır.

2) Öğrenciler stajlarını zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

3) İşyerinde Eğitim dersi için iş yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) Gerekli belgeler ve İşyerinde Eğitimle ilgili süreç web ortamında ve Fakültemiz Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

DİĞER BELGELER


SİGORTASI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını bölüm komisyonu uygun görürse “işyerinde eğitim dersi” olarak gösterebilirler.

 1. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazı.
 2. SGK onaylı ya da internetten alınarak işyerinde eğitim yapılan İşletme tarafından onaylanmış sigorta dökümleri
 3. Kadrolu çalışmasının “işyerinde eğitim” dersi olarak sayılmasını isteyen matbu dilekçe ( Belgeyi indirmek için tıklayınız .)

DİĞER BELGELER (YURT İÇİ İÇİN)

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)