İşyerinde Eğitim

06.05.2015 tarihli ve 4/4 sayılı Fakültemiz Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne İlişkin İşyerinde Eğitim Esasları” için tıklayınız

Öğrenciler bir işletmede “İşyeri Eğitimi” dersini alabilmesi için ilgili işletme ile fakültemiz arasında “İşyerinde Eğitim Protokol” yapılması gerekmektedir. Protokol yapılmamış bir işletmede yapılan “İşyerinde Eğitim” dersi başarısız sayılacaktır.  “İşyerinde Eğitim Protokol”örneği için tıklayınız

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan 22.01.2016 tarihli “İşyerinde Eğitim Protokolü”

İşyerinde Eğitim Esasları:

 • 06.05.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 • Zorunlu işyerinde eğitim süresi ilgili eğitim-öğretim yılının bahar dönemi olarak belirlenmiştir.
 • Tüm Pazarlama Bölümü ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerimize uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin işyerinde eğitim ile ilgili getirmeleri gereken evraklar sigortasının yapıldığı yere göre değişmektedir. Lütfen aşağıdan sigortanızın yapıldığı yere göre süreci takip ediniz.

İŞYERİ EĞİTİM KURUL VE KOMİSYONLARI

Fakülte-Sanayi Koordinatörü Doç. Dr. Olgun KİTAPCI
Sekreter Serdar BULUT
Pazarlama Bölüm İşyeri Eğitim Komisyonu Doç. Dr. Olgun KİTAPCI (Başkan)
  Doç. Dr. İ. Taylan DÖRTYOL (Asıl-Üye)
  Yrd. Doç. Dr. N. Mert BATU (Asıl-Üye)
  Öğr. Gör. Ayça DEMİR KANGAL (Yedek-Üye)
Ulus.Ticaret ve Lojistik Böl. İşyeri Eğitim Komisyonu Doç. Dr. Ömür TOSUN (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPUZ (Asıl-Üye)
Öğr. Gör. İsmail KARAYÜN (Asıl-Üye)
(Yedek-Üye)

SİGORTASI FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

İşyerinde Eğitim (Zorunlu Birim Dışı Uygulama) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılacaktır.

İşyerinde Eğitime başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 7 iş günü öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri’nden ya da web sayfasından alarak iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. İşyerinde Eğitim Başvuru Formu (2 Adet)
 2. Sosyal Güvenlik Formu
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. İşyerinde Eğitim dersi için Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Hakları Korunması ile İlgili Beyanname
 5. Puantaj
  (Kargo ile gönderiler için adres: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Öğrenci İşleri 07192 Döşemealtı / ANTALYA)

a) Öğrencilerimiz “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nu doldurup ilk önce Öğrenci İşleri’ne, daha sonra işyerinde eğitim yapacakları işletmeye ilgili alanları doldurtarak onaylatacaklardır.

b) İşletme tarafından onaylanmış belge ile birlikte ilk 6 belgenin işyerinde eğitime başlama tarihinden en az 7 iş günü önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Geç verildiği taktirde belgenin okula ulaşma tarihi esas alınarak staja başlama tarihi 7 iş günü sonrasına ertelenir.)

c) Öğrenciler, ilgili bölüm başkanı ve fakülte-sanayi koordinatörü tarafından onaylanan “İşyerinde Eğitim Başvuru Formu”nun bir adedini staj yapacağı işletmeye teslim etmelidir.

d) Öğrencilerimiz stajları bittikten sonraki 3 iş günü içerisinde İşyerinde Eğitim Puantaj Cetveli”ni doldurtarak Fakültemiz Öğrenci İşleri’ne elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz işyerlerinde eğitimlerini ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar eğitim süresinden sayılmayacaktır.

2) Öğrenciler stajlarını zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

3) İşyerinde Eğitim dersi için iş yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin 2 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli olduğu durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) Gerekli belgeler ve İşyerinde Eğitimle ilgili süreç web ortamında ve Fakültemiz Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılmayacak olup, bununla ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir (Kargo ya da postayla gelen gönderilerde geç teslimden ya da eksik evraktan öğrenci sorumlu olup, Fakültemizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kargonun ya da postanın ulaşıp ulaşmadığı ya da eksik belge olup olmadığını Fakültemiz Öğrenci İşlerini arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.).

DİĞER BELGELER


SİGORTASI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz bu çalışmalarını bölüm komisyonu uygun görürse “işyerinde eğitim dersi” olarak gösterebilirler.

 1. Çalıştıkları işyerinden alınmış çalıştıkları bölümü ve hangi tarihler arasında çalıştıklarını gösterir resmi yazı.
 2. SGK onaylı ya da internetten alınarak işyerinde eğitim yapılan İşletme tarafından onaylanmış sigorta dökümleri
 3. Kadrolu çalışmasının “işyerinde eğitim” dersi olarak sayılmasını isteyen matbu dilekçe ( Belgeyi indirmek için tıklayınız .)

DİĞER BELGELER (YURT İÇİ İÇİN)

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks