İdari Personel

Elif Bilgiç (Şef) 

Özel Kalem – Yazı ve Personel İşleri

İç Hat : 0(242) 443 2067 – 200

E-Posta : elifbilgic@akdeniz.edu.tr


 

İdari ve Mali İşler (Satın Alma)

E-Posta : @akdeniz.edu.tr

İç Hat : 0(242) 443 2067 – 233


Bilal Cengiz

İdari ve Mali İşler  (Taşınır Kayıt Kontrol)

İç Hat : 0(242) 443 2067 – 232

E-Posta : bilalcengiz32@gmail.com


Serdar Bulut

Öğrenci İşleri

İç Hat : 0(242) 443 2067 – 225

E-Posta : @akdeniz.edu.tr


Fuat Avşar

Pazarlama Bölüm Sekreteri ve

Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Sekreteri

İç Hat : 0(242) 443 2067 – 235

E-Posta : avsar@akdeniz.edu.tr


Gonca Konukkaya

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Sekreteri ve

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Sekreteri

İç Hat: 0(242) 443 2067-201

E-posta: gkonukkaya@akdeniz.edu.tr


Süleyman Ayverdi

Genel Hizmetler

İç Hat: 0(242) 443 2067-236

E-posta: @akdeniz.edu.tr


 

Güvenlik

İç Hat : 0(242) 443 2067-263

E-Posta :


Zafer Çelik

Güvenlik

İç Hat : 0(242) 443 2067-263

E-Posta :


Gökhan Altun

Güvenlik

İç Hat : 0(242) 443 2067-263

E-Posta :


Ömer Karaca

Güvenlik

İç Hat : 0(242) 443 2067-263

E-Posta :


Kenan Yılmaz

Güvenlik

İç Hat : 0(242) 443 2067-263

E-Posta :


Okan Özkan

Güvenlik

İç Hat : 0(242) 443 2067-263

E-Posta :


 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks