İdari Personel

Neslihan BARETEN

Özel Kalem – Yazı İşleri

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3500

E-Posta : nkorkmaz@akdeniz.edu.tr


Zeliha SAVCI

Personel ve Yazı İşleri

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3505

E-Posta : zsavci@akdeniz.edu.tr


 Hatice KÜÇÜK

İdari ve Mali İşler (Satın Alma)

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3508

E-Posta : hakseki@akdeniz.edu.tr


Mine YANMAZ

İdari ve Mali İşler

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3517

E-Posta : mineyanmaz@akdeniz.edu.tr


Serdar BULUT

Öğrenci İşleri

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3509

E-Posta : serdarbulut@akdeniz.edu.tr


Menekşe EFE

Öğrenci İşleri

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3510

E-Posta : meneksegok@akdeniz.edu.tr


Fuat AVŞAR

Pazarlama Bölüm Sekreteri,

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Sekreteri ve

Havacılık Yönetimi Bölüm Sekreteri

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3511

E-Posta : avsar@akdeniz.edu.tr


Şendal KÖSE

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Sekreteri,

Bankacılık ve Finans Bölüm Sekreteri ve

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölüm Sekreteri

İç Hat: 0(242) 2274400 – 3512

E-posta: sendal@akdeniz.edu.tr


Emin KAYA

Taşınır Kayıt Kontrol

İç Hat: 0(242) 2274400 – 3558

E-posta: eminkaya@akdeniz.edu.tr


Raziye BİLİR YARAŞIR

Kütüphane Memuru

İç Hat: 0(242) 2274400 – 3514

E-posta: raziyebilir@akdeniz.edu.tr


Süleyman AYVERDİ

Genel Hizmetler

İç Hat: 0(242) 2274400 – 3513

E-posta: sayverdi@akdeniz.edu.tr


Sevim ÖZKAN

Yardımcı Personel

İç Hat: 0(242) 2274400 – 3515


Mavi GÖZEL

Yardımcı Personel

İç Hat: 0(242) 2274400 – 3515


Güvenlik

İç Hat : 0(242) 2274400 – 3516


 

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)