Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı

YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmış ve prensip olarak aralarında “Farabi Değişim Protokolü” imzalamış üniversitelerin öğrenci değişimini mümkün kılan yurt içi değişim hareketliliğidir. Her yıl Mart ayında ilana çıkılarak başvuruların alındığı ve öğrencilerin akademik başarılarını (genel not ortalamaları) dikkate alarak değişime fırsat veya hak tanıyan bir süreçtir.

Bu kapsamda, öğretim elemanları ve öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten (http://farabi.akdeniz.edu.tr) detaylı bilgi sağlamaları mümkündür.

Öğrenci Değişimi

Öğrencinin ilk yılını tamamlamış olması ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00 olması gerekmektedir. Y.lisans ve doktora öğrencilerin de ilk yarıyılını tamamlamış olması (Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunulamaz) ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru için gerekli belgeleri üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu belgeler;

  • ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (2 adet),
  • NOT ÇİZELGESİ/TRANSKRİPT (2 adet),
  • YABANCI DİL MUAFİYET BELGESİ (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),
  • SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ,
  • ÇALIŞMA BİLDİRİM DİLEKÇESİ
  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 adet)’dir

* Farabi formlarını, Farabi web sitesinde dokümanlar linkinden temin edebilirsiniz.

(http://farabi.akdeniz.edu.tr/belgeler)

Yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi üniversitenin Farabi web sitesinde KABUL ya da RED olarak ilan edilmektedir. Başvurunun değerlendirilmesi iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama da kayıtlı olduğun üniversite başvurunu değerlendirerek sonuçları web sitesinde ilan edilmektedir. İkinci aşamada değerlendirmeyi başvuruda bulunulan üniversite kontenjanlarına göre yapılmaktadır ve sonuçları kendi web sitesinde kabul/red olarak açıklanır.

Başvuruda bulunduğunuz üniversite başvurunuzu kabul etti ise,  Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU (2 adet), hesap bilgilerinin yer aldığı ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ (2 adet) ve derslerin eşleştirmelerinin yer aldığı ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ (her yarıyıl için 3’er adet) teslim edilmelidir.

Üniversitemiz ile Farabi Değişim Protokolü imzalamış ve Öğrenci Hareketliliği mümkün olan tüm Üniversitelere linkten ulaşabilirsiniz.

( http://farabi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/171/193.pdf )

Farabi Fakülte Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet KAYA

ahmetkaya@akdeniz.edu.tr

 

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)