Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı

YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmış ve prensip olarak aralarında “Farabi Değişim Protokolü” imzalamış üniversitelerin öğrenci değişimini mümkün kılan yurt içi değişim hareketliliğidir. Her yıl Mart ayında ilana çıkılarak başvuruların alındığı ve öğrencilerin akademik başarılarını (genel not ortalamaları) dikkate alarak değişime fırsat veya hak tanıyan bir süreçtir.

Bu kapsamda, öğretim elemanları ve öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten (http://farabi.akdeniz.edu.tr) detaylı bilgi sağlamaları mümkündür.

Öğrenci Değişimi

Öğrencinin ilk yılını tamamlamış olması ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00 olması gerekmektedir. Y.lisans ve doktora öğrencilerin de ilk yarıyılını tamamlamış olması (Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunulamaz) ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru için gerekli belgeleri üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu belgeler;

  • ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (2 adet),
  • NOT ÇİZELGESİ/TRANSKRİPT (2 adet),
  • YABANCI DİL MUAFİYET BELGESİ (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),
  • SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ,
  • ÇALIŞMA BİLDİRİM DİLEKÇESİ
  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 adet)’dir

* Farabi formlarını, Farabi web sitesinde dokümanlar linkinden temin edebilirsiniz.

(http://farabi.akdeniz.edu.tr/belgeler)

Yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi üniversitenin Farabi web sitesinde KABUL ya da RED olarak ilan edilmektedir. Başvurunun değerlendirilmesi iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama da kayıtlı olduğun üniversite başvurunu değerlendirerek sonuçları web sitesinde ilan edilmektedir. İkinci aşamada değerlendirmeyi başvuruda bulunulan üniversite kontenjanlarına göre yapılmaktadır ve sonuçları kendi web sitesinde kabul/red olarak açıklanır.

Başvuruda bulunduğunuz üniversite başvurunuzu kabul etti ise,  Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU (2 adet), hesap bilgilerinin yer aldığı ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ (2 adet) ve derslerin eşleştirmelerinin yer aldığı ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ (her yarıyıl için 3’er adet) teslim edilmelidir.

Üniversitemiz ile Farabi Değişim Protokolü imzalamış ve Öğrenci Hareketliliği mümkün olan tüm Üniversitelere linkten ulaşabilirsiniz.

( http://farabi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/171/193.pdf )

Farabi Fakülte Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet KAYA

ahmetkaya@akdeniz.edu.tr

 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks