Fakültemizde Havaş A.Ş. ve Çelebi A.Ş. Tarafından İstihdam Görüşmeleri Yapıldı

İşyerinde Eğitim Dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencilerimizi mezun olmadan önce sektörle buluşturan fakültemiz istihdama katkı sağlamak amacıyla kendi sektöründeki yetkin işletmelerle işyerinde eğitim işbirliğini sürdürmeye devam etmektedir. Bu amaçla havalimanlarında yer hizmeti faaliyetlerini sürdüren Havaş A.Ş. ve Çelebi A.Ş. Aralık 2019 ve Ocak 2019 tarihlerinde fakültemizde öğrencilerimizle istihdam görüşmeleri gerçekleştirmiş ve işe alım sınavı yapılmıştır. Havaş ve Çelebi sınavlarına yalnızca 4. sınıf öğrencileri değil, bölümlerimizin tüm sınıflarında yer alan öğrencilerimiz davet edilmiştir.  İlgili işletmelerin gerçekleştirdiği yazılı sınav ve mülakatlara öğrencilerimiz yüksek düzeyde başvuru yapmıştır.” İstihdam buluşmaları sonucunda Çelebi’de 12 Havaş’da 36 öğrencimiz tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalışmaya hak kazanmıştır.

 

                                       

 


0

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)