Toplumsal Afet Gönüllüsü Projesi

 “Toplumsal Afet Gönüllüsü Projesi” Öğretim Görevlisi İsmail Karayün önderliğinde; üniversite öğrencilerinin AFAD (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve üniversite işbirliğinde toplumsal afet gönüllüsü olarak yetiştirilmesi, Birleşmiş Milletler Afet Zararlarını Azaltma kuralları gereğince bireysel farkındalık kazandırılarak afetlere müdahale ve afetler sonrasında toparlanma aşamasında toplumsal yardım ve destek hususunda bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla yürütülmüştür. İlgili projeye, AFAD Gönüllü Sistemi üzerinden başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 28 kişi kayıt yaptırmıştır. AFAD Gönüllük Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 14:00’da Sealife Otel’de yapılmıştır. Toplantı sonrasında AFAD Antalya İl Müdürlüğü’nden proje koordinatörü ile birebir görüşmeler sağlanmış, izlenmesi gereken adımlar belirlenmiş ve bir Whatsapp gurubu kurulmuştur. Bu iletişim kanalı aracılığıyla her türlü bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Şu aşamada, çevrimiçi eğitimler tamamlanmak ve e-gönüllü belgeleri alınmak üzeredir. Ocak 2020’den itibaren de yüz yüze eğitim programları başlayacak olup, “Uzman Gönüllü” olma aşamasındaki tüm adımlar takip edilecektir.

          

0

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)