Atık İlaç Projesi

 “Atık İlaç Projesi” Doç. Dr. Fahriye Merdivenci önderliğinde; atık ve artık ilaçlardan dolayı oluşabilecek potansiyel tehlikeler ile bunların doğaya ve canlı yaşamına verebileceği zararlar konusunda bilinç düzeyinin artırılması ve bu ilaç atıklarının toplanıp sistemli bir şekilde imha işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Proje kapsamında 70 kişilik bir öğrenci grubuyla atık ilaçların çevreye ve canlı yaşamına olan zararları anlatılmış, atık ilaçların imhası için gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşülmüş, atık ilaçların toplanması sağlanmış ve ihtiyaç sahiplerine ilaçlar ulaştırılmıştır. Bu doğrultuda kitlelere ulaşabilmek için afiş hazırlanmış, stant kurulmuş, sosyal ağlarda kurulan proje grubu ile yapılan faaliyetler tanıtılmış ve kısa bilgilendirmeler yapılmıştır.

0

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)