Erasmus Değişim Programı

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz,

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görme ve gitmeden önce anlaşma sağlayacağınız bir işletmede staj yapma imkanınız bulunmaktadır.
Bu kapsamda, öğrencilerimizin Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten (http://erasmus.akdeniz.edu.tr/hayatboyu-ogrenme) detaylı bilgi sağlamaları mümkündür. Erasmus “Giden Öğrenci” linkinde programın amacı, başvuru süreci ve tarihleri ile seçim kriterlerine ait detaylar yer almaktadır. Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne ait İkili Anlaşmaları bulunan üniversitelerin listesi hem ilgili web sitesinin “Mevcut İkili Anlaşmalar” linkinde, hem de bu sayfada bulabilirsiniz.
Gitmeden Önce:
Başvuru ve seçim süreci sonunda başarılı olan ve yurtdışı öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, karşı üniversiteye gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde üçer nüsha halinde (kendileri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) Learning Agreement ve Akademik Tanınma Belgesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin yurtdışında geçireceği yarıyıl/larda Yüksekokulumuzda alması gereken dersler ile gideceği üniversitede bu derslere eşlenik olarak almak istediği derslerin (toplam min.30 AKTS olması şartıyla) tespit edilmesi ve onaylanması amacıyla hazırlanmaktadır.
Başvuru ve seçim süreci sonunda staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin ise gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde (kendileri ve staj yapacakları işletme yetkisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) üç nüsha Training Agreement sunmaları gerekmektedir. Staj yapılacak olan işletmenin faaliyet konusu, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu alan ile ilgili olmak zorundadır.
Döndükten Sonra:
Öğrencilerin öğrenim ve staj sürelerinin tamamlanmasını takiben, ülkemize dönüşlerinde Birim Koordinatörüne başvurmaları ve dilekçe ekinde (öğrenim gören öğrencilerin) Transcript of Records, (staj yapan öğrencilerin) Nihai Rapor Formu teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alınan belgeler ve öğrencilerin başarı durumları Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek, öğrencilerin ders eşleştirmeleri ve nihai  İşlemlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi açısından, öğrencilerin gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.
Saygılarımızla
Öğr. Gör. Dr. A. Beyhan AKAY
Akdeniz Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Erasmus Birim Koordinatörlüğü

Gerekli Belgeler
Akademik Tanıma Belgesi
Learning Agreement
Training Agreement
Transcript of Records
İKİLİ ANLAŞMALAR
Pazarlama Bölümü Ülke Şehir Kontenjan İkili Anlaşma
Metropolitan Üniversitesi Çek Cum. Prag 2+2 Erasmus Anlaşması
Oviedo Üniversitesi İspanya Gijon 2+2 Erasmus Anlaşması
Kajaani Üniversitesi Finlandiya  Kajaani 2 Erasmus Anlaşması
Radom Academy of Economics  Polonya  Radom 4 Erasmus Anlaşması
Alberta Koledza Üniversitesi Letonya  Riga  2 Erasmus Anlaşması
Landshut Üniversitesi  Almanya Landshut 2 Erasmus Anlaşması
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Kozminski Üniversitesi  Polonya Varşova   2+2 Erasmus Anlaşması
Gdansk Üniversitesi  Polonya Sopot 4+4 Erasmus Anlaşması
Landshut Üniversitesi  Almanya Landshut 3 Erasmus Anlaşması
Maribor Üiniversitesi  Slovenya  Maribor  1+1 Erasmus Anlaşması
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Alberta Koledza Üniversitesi  Letonya  Riga  2 Erasmus Anlaşması
 TOPLAM  37

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)