Erasmus Değişim Programı

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz,

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görme ve gitmeden önce anlaşma sağlayacağınız bir işletmede staj yapma imkanınız bulunmaktadır.
Bu kapsamda, öğrencilerimizin Akdeniz Üniversitesi internet giriş sayfasında yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ait linkten (http://erasmus.akdeniz.edu.tr/hayatboyu-ogrenme) detaylı bilgi sağlamaları mümkündür. Erasmus “Giden Öğrenci” linkinde programın amacı, başvuru süreci ve tarihleri ile seçim kriterlerine ait detaylar yer almaktadır. Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne ait İkili Anlaşmaları bulunan üniversitelerin listesi hem ilgili web sitesinin “Mevcut İkili Anlaşmalar” linkinde, hem de bu sayfada bulabilirsiniz.
Gitmeden Önce:
Başvuru ve seçim süreci sonunda başarılı olan ve yurtdışı öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin, karşı üniversiteye gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde üçer nüsha halinde (kendileri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) Learning Agreement ve Akademik Tanınma Belgesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin yurtdışında geçireceği yarıyıl/larda Yüksekokulumuzda alması gereken dersler ile gideceği üniversitede bu derslere eşlenik olarak almak istediği derslerin (toplam min.30 AKTS olması şartıyla) tespit edilmesi ve onaylanması amacıyla hazırlanmaktadır.
Başvuru ve seçim süreci sonunda staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin ise gitmeden önce Birim Koordinatörüne dilekçe ekinde (kendileri ve staj yapacakları işletme yetkisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış) üç nüsha Training Agreement sunmaları gerekmektedir. Staj yapılacak olan işletmenin faaliyet konusu, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu alan ile ilgili olmak zorundadır.
Döndükten Sonra:
Öğrencilerin öğrenim ve staj sürelerinin tamamlanmasını takiben, ülkemize dönüşlerinde Birim Koordinatörüne başvurmaları ve dilekçe ekinde (öğrenim gören öğrencilerin) Transcript of Records, (staj yapan öğrencilerin) Nihai Rapor Formu teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim alınan belgeler ve öğrencilerin başarı durumları Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek, öğrencilerin ders eşleştirmeleri ve nihai  İşlemlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi açısından, öğrencilerin gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.
Saygılarımızla

Bölüm Koordinatörleri Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Pazarlama Yönetim Bilişim Sistemleri Bankacılık ve Finans
Erasmus Öğr. Gör. Dr. A. Beyhan AKAY Dr. Öğr. Üyesi R. Meltem Y.ÖZBÜK Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YÖRÜK Dr. Öğr. Üyesi Filiz YETİZ
Gerekli Belgeler
Akademik Tanıma Belgesi
Learning Agreement
Training Agreement
Transcript of Records
İKİLİ ANLAŞMALAR
Pazarlama Bölümü Ülke Şehir Kontenjan İkili Anlaşma
Metropolitan Üniversitesi Çek Cum. Prag 2+2 Erasmus Anlaşması
Oviedo Üniversitesi İspanya Gijon 2+2 Erasmus Anlaşması
Kajaani Üniversitesi Finlandiya  Kajaani 2 Erasmus Anlaşması
Radom Academy of Economics  Polonya  Radom 4 Erasmus Anlaşması
Alberta Koledza Üniversitesi Letonya  Riga  2 Erasmus Anlaşması
Landshut Üniversitesi  Almanya Landshut 2 Erasmus Anlaşması
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü
Kozminski Üniversitesi  Polonya Varşova   2+2 Erasmus Anlaşması
Gdansk Üniversitesi  Polonya Sopot 4+4 Erasmus Anlaşması
Landshut Üniversitesi  Almanya Landshut 3 Erasmus Anlaşması
Maribor Üiniversitesi  Slovenya  Maribor  1+1 Erasmus Anlaşması
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Alberta Koledza Üniversitesi  Letonya  Riga  2 Erasmus Anlaşması
 TOPLAM  37

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)