Dekanın Mesajı

141 aa Sevgili Öğrenciler;

Son dönemde bilişim teknolojilerinde görülen ilerlemeler birçok alanda etkisini göstermekte, toplumsal dinamiklerde köklü değişimler yaşanmaktadır. Küreselleşen dünyamızda bilgiye ulaşım kolaylaşırken, onu uygulama konusunda ciddi eksiklikler hissedilmektedir. Bilime, bilgiye sahip toplumlar rekabet yarışında büyük kazanımlar elde ederlerken, bilime duyarsız kalanlar bu yarışta kaybetmeye mahkûm olacaklardır. Böyle bir dünyada ayakta kalmanın yolu bilgiye sahip olmaktan ve bildiğini en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktan geçmektedir. Gerçektende gelişmiş toplumların başarı öykülerine bakıldığında; araştırmaya dayalı bilgiye büyük önem verdikleri ve bilimsel değerleri iş hayatına aktarmada iyi bir performansa sahip oldukları fark edilmektedir.

Ailelerinizin bizlere emanet ettiği sizler, bizlerin üzerinde hassasiyetle titrediğimiz insan kaynaklarımızsınız. Sizler de bilime ve bilgiye önem veren, bu bilgileri ülke kalkınmasında kullanan bireyler olacaksınız. Bu nedenle bütün kararlarımızın odağında sizlerin bulunduğunuzu bilmenizi isterim. Sizlerin özgüven, başarı, mutluluk, bilgi ve yeteneğini arttırmak; faaliyet ve çabalarımızın temel dinamiklerini oluşturmaktadır. En büyük arzumuz mesleğinde yetkin, Türkiye ve dünya koşullarında rekabet kabiliyeti yüksek, aranan ve mensubu olduğu kuruma değer katan bireyler yetiştirmektir. En belirgin farklılığımız teoriden ziyade uygulamaya, pratiğe ağırlık vermemizdir. İşyerinde alacağınız eğitimler sayesinde piyasaya atılmadan tecrübe ve deneyim kazanacaksınız.

Geleceğimizin Teminatı Kıymetli Gençler;

Akademik ve idari kadrolarda özveriyle çalışan takım arkadaşlarımın ve paydaşlarımızın desteğiyle hedeflerimize kısa sürede ulaşacağımıza inancım tamdır. Okumuzun dünya kenti Antalya’da iş ve ticaret merkezlerinin odağında konuşlanması ve kamu ve özel sektör temsilcilerinin sınırsız destekleri hedeflerimize doğru yürürken en önemli şansımızdır. Öte yandan okulumuzun banisi ve ülkemizin en büyük sanayicileri arasında sayılan Sak Ailesinin her zaman yanımızda olması bir başka fırsattır.

Değerli Üniversite Adayları;

Birlikte öğrenmeye, birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya ve sizleri aramıza katılmaya davet ediyorum. Unutmayın ki; geleceğimizi şekillendiren kararlar, bugün yapacağınız isabetli tercihlerin bir adım ötesindedir. Bu duygu ve düşüncelerle her şeyin gönlünüzce olmasını diler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Sizleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi ailesinin ferdi olmaya davet ediyoruz…

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ

Dekan

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)