Dekanın Mesajı

141 aa Sevgili Öğrenciler;

Son dönemde bilişim teknolojilerinde görülen ilerlemeler birçok alanda etkisini göstermekte, toplumsal dinamiklerde köklü değişimler yaşanmaktadır. Küreselleşen dünyamızda bilgiye ulaşım kolaylaşırken, onu uygulama konusunda ciddi eksiklikler hissedilmektedir. Bilime, bilgiye sahip toplumlar rekabet yarışında büyük kazanımlar elde ederlerken, bilime duyarsız kalanlar bu yarışta kaybetmeye mahkûm olacaklardır. Böyle bir dünyada ayakta kalmanın yolu bilgiye sahip olmaktan ve bildiğini en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktan geçmektedir. Gerçektende gelişmiş toplumların başarı öykülerine bakıldığında; araştırmaya dayalı bilgiye büyük önem verdikleri ve bilimsel değerleri iş hayatına aktarmada iyi bir performansa sahip oldukları fark edilmektedir.

Ailelerinizin bizlere emanet ettiği sizler, bizlerin üzerinde hassasiyetle titrediğimiz insan kaynaklarımızsınız. Sizler de bilime ve bilgiye önem veren, bu bilgileri ülke kalkınmasında kullanan bireyler olacaksınız. Bu nedenle bütün kararlarımızın odağında sizlerin bulunduğunuzu bilmenizi isterim. Sizlerin özgüven, başarı, mutluluk, bilgi ve yeteneğini arttırmak; faaliyet ve çabalarımızın temel dinamiklerini oluşturmaktadır. En büyük arzumuz mesleğinde yetkin, Türkiye ve dünya koşullarında rekabet kabiliyeti yüksek, aranan ve mensubu olduğu kuruma değer katan bireyler yetiştirmektir. En belirgin farklılığımız teoriden ziyade uygulamaya, pratiğe ağırlık vermemizdir. İşyerinde alacağınız eğitimler sayesinde piyasaya atılmadan tecrübe ve deneyim kazanacaksınız.

Geleceğimizin Teminatı Kıymetli Gençler;

Akademik ve idari kadrolarda özveriyle çalışan takım arkadaşlarımın ve paydaşlarımızın desteğiyle hedeflerimize kısa sürede ulaşacağımıza inancım tamdır. Okumuzun dünya kenti Antalya’da iş ve ticaret merkezlerinin odağında konuşlanması ve kamu ve özel sektör temsilcilerinin sınırsız destekleri hedeflerimize doğru yürürken en önemli şansımızdır. Öte yandan okulumuzun banisi ve ülkemizin en büyük sanayicileri arasında sayılan Sak Ailesinin her zaman yanımızda olması bir başka fırsattır.

Değerli Üniversite Adayları;

Birlikte öğrenmeye, birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya ve sizleri aramıza katılmaya davet ediyorum. Unutmayın ki; geleceğimizi şekillendiren kararlar, bugün yapacağınız isabetli tercihlerin bir adım ötesindedir. Bu duygu ve düşüncelerle her şeyin gönlünüzce olmasını diler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Sizleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi ailesinin ferdi olmaya davet ediyoruz…

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ

Dekan V.

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
07192 Yeşilbayır/Antalya
Tel: 0 (242) 443 20 67 ve 0 (242) 443 18 35
Tel: 0 (242) 443 20 68 - faks