Atlas Kulüp İzmir’deydi!

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrenci kulübü Atlas Kulüp organizatörlüğünde ve bölüm öğretim elemanı Öğr.Gör.İsmail Karayün danışmanlığında, 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde İzmir’in önemli üretim tesislerine ve lojistik işletmelerine teknik gezi düzenlenmiştir. Gezinin ilk günü olan 28 Kasım Perşembe günü ilk durak ülkemizin en önemli ilk 500 işletmesi içerisinde de yer alan Ekol Lojistik Kemalpaşa Antrepo olmuştur. Burada depo dizaynı, depoda kullanılan elleçleme ekipmanları ve raf sistemleri, gümrüklü eşya işlemleri, transit rejim ve diğer gümrük süreçleri ile ilgili bilgiler alınmıştır. Ekol Lojistik ardından, Ege Serbest Bölge içerisinde yer alan Almanya merkezli tekstil ürünleri üreticisi Hugo Boss firmasının üretim tesisi ziyaret edilmiştir. Tesiste öğrencilerimize yönelik firma tanıtımı ve insan kaynakları olarak öğrencilerden mesleki beklentiler aktarıldıktan sonra, tüm üretim bantları ziyaret edilerek üretim lojistiğinin önemli aşamaları birebir incelenmiş ve izlenmiştir. Hammadde tedariği, üretim süreçleri ve fiziksel dağıtımı içeren bütünleşik lojistik yönetimi sürecinin tüm aşamaları uygulamalı olarak incelenmiştir. Gezinin son durağı ise, işlem hacmi ve müşteri çeşitliliği bakımından İzmir’deki en önemli gümrüklü antrepolardan birisi olan Erhanlar Antrepo olmuştur. Burada soğuk hava depolama, tehlikeli madde depolama ve yine gümrüklü eşya işlemleri konularında bilgiler alınmıştır.

                    

 

                    

 

0

Misyon

Sektördeki bilimsel ve uygulamaya dönük gelişmeleri eş zamanlı izleyerek, mevcut teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesini artırmak, elde edilen bilgiyi yeni bilgi, kuram ve sektör pratiklerine dönük uygulamalar üretmede kullanarak; araştırma, yayın, proje ve patent performansını geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde sektör ile işbirliği içerisinde çalışarak, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilirlik başarısını korumak ve geliştirmek. Ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek uluslararasılaşma düzeyini sürekli olarak artırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine sahip çıkan, etik değerleri benimsemiş ve sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sektör ile işbirliği içerisinde, yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek, akademik çalışmalarda ve sektör uygulamalarında mükemmeliyetçilik anlayışını benimsemek. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve Dünya standartlarında yüksek öğretim vererek, her alanda yaşam kalitesini yükseltecek mezunlar yetiştirmek. Kendi stratejik bölgesinde en çok tercih edilen, sürdürülebilir başarıyı yakalamış ve toplumun her kesiminden saygı duyulan öncü bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Tel: 0 (242) 227 20 79
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)